Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/822

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Venſkab mellem Kong Byrge og Danekongen. Hertugerne begive ſig til Norge og finde venlig Modtagelſe. Hertug Erik faar Kongehelle Slot. Fornyelſe af Krigen med Danmark. Grev Jakob overdrager Nordre-Halland til Kong Haakon og denne igjen til Hertug Erik. Fredsmøde og Stilſtands-Overeenskomſt paa Søborg. Biſkopsſkifter og Provincialconcilium. 99. De ſvenſke Hertuger fange Kong Byrge og ſætte ſig i Beſiddelſe af hans Rige. Danekongen ødelægger Hjelm og Kong Haakon gjør et Tog til Danmark uden dog at betragte Freden ſom brudt. Danekongens førſte Krigstog til Sverige for at befrie ſin Svoger. 100. Hertugernes Krigsforberedelſer. Kong Haakon beſlutter ſig til at erklære Stilſtanden brudt. Forræderſk Forbund mellem Hertugerne og den danſke Hertug Chriſtopher. Hertug Valdemar hverver fremmede Soldater. Kong Haakon forſtrækker Hertug Erik med Penge. Hertugernes Indbrud i Skaane og Fredsſlutningen til Øyknaljung. Hertugernes underfundige Ferd mod Kong Byrge, dennes Løsladelſe paa haarde Vilkaar og Flugt til Danmark. Kulde mellem Kong Haakon og Hertug Erik. 101. Kong Haakons Foranſtaltninger til at ſvække det geiſtlige og verdslige Ariſtokrati og ſtyrke den kongelige Myndighed. Oprettelſen af en kongelig Capell-Geiſtlighed. Afſkaffelſe af Jarle- og Lendermands-Verdigheden indenlands. Reduction af bortſkjenkede Krongodſer. 102. Underhandlinger mellem Norge og Danmark. Danſk Krigstog til Smaaland, og ny Stilſtand til Berge. Kong Haakons Sammenkomſt og aabenbare Brud med Hertug Erik. Foreløbig Freds- og Forbundstractat mellem Norge og Danmark. 103. Krig mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Fredsſlutning mellem Norge og Danmark i Kjøbenhavn. 104. Fortſat Fejde med Hertug Erik. Danekongens uheldige Tog til Sverige. Kong Haakons og Hertug Eriks Overeenskomſt i Oslo. Fredscongres og almindelig Fredsſlutning i Helſingborg. 105. Kong Haakon og Hertug Erik nærme ſig atter hinanden. De ſvenſke Hertuger egte de norſke Kongedøtre. Endelig Fred i Helſingborg. 106. Kong Haakons mindre venſkabelige Forhold til det engelſke Hof efter Kong Edward den 1ſtes Død og gode Forſtaaelſe med Kong Robert (Bruce) i Skotland. Tractaten til Perth af 1266 fornyes og en ſærdeles Overeenskomſt ſluttes. 107. Yderligere Forhandlinger med de tydſke Stæder. De tydſke Vinterſidderes Overmod i Bergen og Strid med Biſkoppen. Forſøg paa at indſkrænke Tydſkernes Tiltag. 108. Kirkelige Begivenheder. Biſkopsſkifter. 109. Adminiſtrative Foranſtaltninger og vigtigere Lovbeſtemmelſer i Kong Haakons ſenere Regjeringstid. Hr. Bjarne Erlingsſøns og andre anſeede Stormænds Død. 110. Kong Haakons ſidſte Regjeringsaar. Kongeſønnen Magnus’s Fødſel. De ſvenſke Hertugers Drab. Krig med Sverige. Kong Haakons Død. 111. Tilbageblik paa det hele Tidsrum efter Tronkrigenes Ophør. Indgribende Forandringen Folkets Dannelſestrin. Literatur. Sprogforhold Side 1—671