Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
48
Erik Magnusſøn.

ſkjønt Biſkoppen heri gjorde ſin Skyldighed, ſaa plejede hine dog ligeſaa fuldt ſom før Samkvem med andre chriſtne Mænd, og de andre Formyndere og Raadgivere ſamtykte ej alene i hvad de havde gjort, og omgikkes med dem; men oven i Kjøbet hædredede endog hine ſamme, ſaavelſom Andre der vare bannſatte for deres aabenbare Fejltrin, meget mere end før, med Æresbeviisninger, og viſte dem forøget Agtelſe. Da nys nævnte Andres Plytt var død i Bannet, toge de øvrige Formyndere og Raadgivere hans Legeme, og lode det begrave i Bergen, i dit eget Capell. Ikke deſto mindre paamindede Erkebiſkoppen omhyggeligt ſaavel dig ſom dine Raadgivere, at I alle ſammen vilde ophøre med denne Tyngen og Trængen af den hellige Kirke; han bad eder tilbagegive Kirkerne og deres Perſoner, hvad I før havde berøvet dem; de Love og Sedvaner og Beſtemmelſer ſom I havde indført, og ſom indeholdt mange Indgreb i Kirkens Friheder, bad han eder omhyggeligt at udradere af eders Bøger og Breve, eller at I i det mindſte vilde give et offentligt Tilſagn om, at I for Eftertiden ikke vilde gjøre ſlige Ting gjeldende mod Kirkerne eller deres Ombudsmænd. Men du og dine Formyndere, Opdragere og Raadgivere løde med ſtor Trods haant om at lytte til disſe Advarſler. Siden ſendte Erkebiſkoppen for ſig og ſine Undermand, Biſkopperne, forſtandige Sendebud til det apoſtoliſke Sæde ifølge hiin Appel, ſom dine Raadgivere havde foranſtaltet. Du affærdigede ogſaa fremdeles et Sendebud til os. Men da denne Sag og begge Parters Sendebud kom for os, overdroge vi disſe Cardinaler, vor værdige Broder Biſkoppen af Albano[1], og vore elſkelige Sønner, Preſten af St. Marcellinus og Petrus, ſamt Diaconen af Sancta Maria in via lata[2], at høre ſamme Sendebud, og ſiden indberette til os, hvad begge Parter havde fremført. Da nu disſe Sendebud ſaaledes havde foredraget mangt og meget for disſe Cardinaler, forlangte dit Sendebud blandt andet, at vi ſkulde ſende en Legat til Norge, for at tilbagekalde alle de Tyngſler og haarde Vilkaar, ſom han ſagde, at du og dine Mænd maatte døje af Biſkopperne og de andre lærde Mænd i hele dit Rige. Men i modſat Fald ſagde han, at han ikke vilde bryde ſig noget om Appellen. Da dette Budſkab havde faaet et ſaa daarligt Udfald, begyndte dine Raadgivere at ſætte ſin egen vrange Vilje højere end Fornuft eller Retfærdighed, ſaa at de toge og fængſlede de lærde Mænd, der udførte Biſkoppernes Erender, Provſter og Klerker, ſaa og de Lægmænd, der med Eed havde forpligtet

  1. I den norſke Overſættelſe ſtaar „erkebiskupi“; men da der ingen Erkebiſkop var blandt Cardinalerne, maa der i Originalen have ſtaaet: Alb episcopo (d. e. Albanensi episcopo)„ hvilket Overſætteren fejlagtigt har læſt archiepiscopo.
  2. Saavel hos Finn Jonsſøn ſom hos Th. Torvesſøn ſtaar der urigtigt malata iſtf. via lata.