Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/687

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
665
Jordegods. Lejglendingsvæſen.

lemesſe-Alter, en tredie til Chorsbrødrene for Aartid, en fjerde til Øvre Kirke; til Mariekirken Spanns Leje i Aas i Haalſyn Sogn, til Michaelskirken 3 Spanns Leje i Vang ved Taalgyl. Og desforuden ejede hun frit 10 Spanns Leje i forſkjellige Gaarde, foruden 11 Mkr. Guld (88 Mkr. Sølv[1]. Om Hr. Audun Hugleiksſøns ſtore Jordegods er der forhen talt[2]. I Aaret 1309 aflagde Fru Gyrid Andresdatter (der ej maa forvexles med den nysnævnte), Hr. Vidkunn Erlingsſøns Enke, Regnſkab til Fehirden Erlend Styrkaarsſøn for Beſtyrelſen af hendes Broderſøn Gregorius Andresſøns Gods i fire Aar. Indtægten beregnedes da for hvert Aar til 239 Maanedemater; og alene Landſkylden af Sogn og Fjordene beløb ſig til 95 Mmater, altſaa ejede han her alene 95 Mmbool, eller omtrent ſaameget ſom 32 Skp. Tange efter den ſenere Beregning. Det meſte heraf tilfaldt ſandſynligviis ſenere, med alt det øvrige Stovreims-Gods, Fru Gyrids Søn, Hr. Erling Vidkunnsſøn[3]. Da Baronen Hr. Peter Andresſøn i 1314 bortgiftede ſin Datter Iſabelle til Sigurd Jodgeirsſøn, kaldet Lande, gav han i Medgift med hende 30 Spanns Leje i forſkjelligt Jordegods paa Nordmøre, foruden Løsøre til en Verdi af 20 Mkr. Guld[4]. Fru Jardthrud i Oslo, Hr. Guthorm Gydasſøns Enke, og, ſom det lader, nær beſlægtet med Drottſeten Hr. Asſur Jonsſøn, teſtamenterede i Mai 1307 til St. Hallvards Kirke i Oslo 12 Øres Bool i Solberg i Sudreims Sogn paa Raumarike, tre Øres Bool i ſamme Gaard til St. Hallvards Skrin; et Øres Bool ſammeſteds til hver af de fire Kirker i Byen, St. Clemens Kirke, St. Nikolai Kirke, Korskirken og St. Laurentii Kirke, alt til Aartidehold; til Hovedø Kloſter 2 Øres Bool i Grødaſtad med tilliggende Skov, til Mariekirken i Oslo alt hvad hun ejede i Malmøen ſamt 1 Mk. brendt, til Nonneſeter i Bergen 1 Mk. brendt, til Ullinshovs Kirke paa Raumarike et Hefſeldebool i Geitaſtad, for hendes og afdøde Mands Sjæle; til Svennes og Ulfnes Kirker paa Valdres hver Mmb. Bool i Svalhella ſammeſteds; til Preſterne ved ſamme Kirker hver 27 Mmb. af den ſamme.Gaard, m. m.; derforuden bortgav hun en heel Deel Løsøre. I Marts Maaned Aaret efter gav hun endvidere til Chorsbrødrene i Oslo tre Hefſeldebool i Rydjøkul, ſamt Hefſelde- og Pund Malts Bool i Nabogaarden Bingen i Sudreims Sogn paa Raumarike, imod at Chorsbrødrene hvert Aar ſkulde beſpiſe ti Fattige med eet Maaltid paa hendes, og ti paa hendes Mands Aartide- eller

  1. Dipl. Norv. II. No. 70.
  2. S. o. S. 351, 352.
  3. Dipl. Norv. II. 93.
  4. Smſteds No. 120.