Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/685

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
663
Gejſtlighedens og de verdslige Stormænds Jordegods.

Svantes Leje, hvoraf det meſte i Taalgyl paa Nordmøre[1]. Den 10de April 1306 oprettedes en Contract mellem Biſkop Arne i Bergen og Fru Katharina Ivarsdatter paa Lagaloo, Enke efter Hr. Gaut Gautsſøn (der igjen var en Søn af Hr. Gaut Jonsſøn paa Mel), ifølge hvilken hun mod at overlade Biſkoppen og Biſkopsgaarden i Bergen til Eje 20 Mmbool i Nesheim i Granvins Sogn i Hardanger, ſom hendes Mand i ſin Tid havde ſkjenket hende, ſkulde have Bord for Livstid i Biſkopsgaarden, eller, naar hun var længere end tolv Maaneder paa een Gang borte, Koſtpenge efter hvad der fra gammel Tid var brugeligt. Af hine 20 Mmbool ſkulde hun dog ſelv i de førſte fem Aar hæve den halve Landſkyld; ligeledes forudſattes det, at hendes Mands Arvinger ſkulde kunne indløſe Gaarden ſom ſin Odel; men hun indeſtod for, at Biſkopsſtolen ej fik mindre end 14 Ører brendt i engelſke Penge eller Smør eller Huder, — 9 Lauper eller et Deker beregnet for een Mk. brendt — for hvert Mmbool; betaltes der mindre, ſkulde hun ſelv godtgjøre hvad der manglede. Hr. Bjarne Audunsſøn gik i Borgen for hendes Forpligtelſe med alt ſit Gods; hendes Broder, der var hendes nærmeſte Arving, ſamtykte i Contracten, og til yderligere Sikkerhed gjentog hun ſelv, Hr. Bjarne og hendes Broder ſit Tilſagn i Overvær af ſyv Medlemmer af Kongens Raad, Hr. Bjarne Erlingsſøn, Hr. Sæbjørn Helgesſøn, Hr. Aake Kantſler, Hr. Snare Aſlaksſøn, Hr. Erling Aamundesſøn, Hr. Hauk Erlendsſøn og Hr. Heming Lagmand, ſaavelſom mange andre gode Mænd[2]. I 1307 gjorde Ridderen Hr. Eindride paa Gyrd (i Inderøen) Provent-Contract med Chorsbrødrene i Nidaroos, hvorved han gav ſig ind i deres Commune, mod at overdrage dem til fuld og ſtadig Ejendom Gaarden Svein i Verdalen, 7 Markebool, ſamt en Loftſtue med Svaler, der paa hans Bekoſtning ſkulde flyttes fra hans Gaard til Søen, men paa Chorsbrødrenes føres til Byen og opſettes igjen paa deres Tomt, til Brug for ham, ſaa længe han levede; endvidere 12 Ører brendt, en Ganger (Pasgænger) og en beſlagen Mafurbolle[3]. Om Kongernes overvettes Gaver til gejſtlige Stiftelſer, navnlig om Kong Magnus’s til Apoſtelkirken in Bergen og Kong Haakons til Mariekirken i Oslo, er forhen talt; dog det var ej alene Mariekirken, ogſaa de øvrige kongelige Capeller, ſom Kong Haakon ſaaledes berigede; navnlig ſkjenkede han ved Brev, dateret Oslo den 3die Decbr. 1317, til St. Michaels Capell paa Tunsbergshuus 110 Marks Bool

  1. Dipl. N. No. 68.
  2. Smſteds No. 82.
  3. Smſteds No. 89.