Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/684

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
662
Haakon Magnusſøn.

Kloſter, der nu ſaaledes maatte afſtaa det, nemlig 10 Mmb. i Fjallanger i Straumahverve og 7 Mmb. i Hafra i Oſter, ſkulde dette være berettiget til at erholde ligeſaa meget af Arven efter Hr. Ivar; ſom en Følge heraf maatte Hr. Ivars Frænde, Jon Lodinsſøn, endnu ſamme Aar afſtaa til Kloſtret 9 Mmb. i Uthegna og 8 i Rygg i Gloppen i Nordfjord; dog løſte han det ſidſte igjen to Aar efter. S 1305 kjøbte Kloſtret 9 Mmb. i Skeidbrekka paa Liſter, dog ſaaledes at det ſkulde kunne indløſes efter 10 Aar. I 1306 ſolgte en Ivar Straum 15 Mmb. i Straumsland paa Liſter til Kloſtret for en Priis af 5 Køer eller 5 Mkr., hvoraf 3 gik paa en Mk. brendt, for hvert Mmbool; men da det befandtes at Straumsland kun var 12 Mmb., tilpligtedes han ved Dom ogſaa at afſtaa 3 Mmb. i Gaarden Næringſkor ſammeſteds; men efter 6 Aar ſkulde Jordegodſet kunne indløſes; dette, ſaavelſom den Omſtændighed, at Pengene maa have været udbetalte inden den ſolgte Gaard nærmere vurderedes, viſer, at ogſaa den her ſkete Transaction egentlig var en Pantſettelſe. Det erfares endvidere af Dommen, at Ivar ogſaa havde ſolgt Kloſtret 4 Mmb. i Reidarsvoll. I 1310 kjøbte Kloſtret 3 Mmbool i Brekke i Strandebarm for 5 Mkr. brendt, og Aaret efter 84 Mb. i Gaardene Balheim og Rosſaas paa Refneſtrand, for 7 Mkr. 3 Øre brendt; ſaavelſom 5 Mmb. i Vilin paa Voſs for 44 Mk. brendt, dog dette til Gjenløsning efter 5 Aar. I 1316 kjøbte Kloſtret 3 Mmb. i Rud i Øyſtuſyns Sogn og ligeſaameget i Trod i Samnalandshered for 9 Mkr. brendt, men til Gjenløsning efter 5 Aar. Aaret efter kjøbte det endvidere af ſamme Ejer 7 Mmb. i Trod for 11 Mk. brendt, og 5 Mmb. i Thveit i Odde for 8 Mk. brendt, endelig i 1318, fremdeles af ſamme Ejer, Gaarden Kexiſkor i Hardanger, 3 Mmb. for 13 Mkr. vejede. Dette var Munkeliv Kloſters Tilvext i Jordegods under Kongerne Eriks og Haakons Regjering[1]. De øvrige Kloſtre udvidede neppe ſine Beſiddelſer i ringere Forhold, iſær de ſtørre og mægtigere. Hvorledes ogſaa Biſkopsgodſet og Capitlernes Communer kunde tiltage ved Proventcontracter, ſees af flere, endnu levnede, Proventbreve. Saaledes gav i Aaret 1298 Huſtru Ragndid Knutsdatter ſig i Provent „ſom Syſter i Oslo Biſkopsgaard“, idet hun overdrog Biſkoppen 8 Hefſeldebool, deels paa Hadeland, deels paa Soløer og Raumarike[2]. I 1303 gav Huſtru Gyrid Andresdatter (maaſkee en Datter af Hr. Andres Plytt) i Okavik paa Nordmøre ſig i Provent hos Chorsbrødrene i Nidaroos, overdragende dem 18

  1. Om alt dette ſee Munkelivsbogen.
  2. Dipl. N. II. 44.