Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/683

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
661
Det gejſtlige Jordegodſes Tilvext.

Aaret efter af dette. Samme Aar kjøbte det af Magnhild Hallkellsdatter, maaſkee Hr. Olaf Ragndidsſøns Huſtru[1], 10 Mmbool i Sæm i Vik i Sogn for 45 Mkr. i norſke Sølvpenge, hvoraf der da gik tre paa een Mk. brendt; 1290 kjøbte det Reſten af Gaarden, hvert Mmbool for ſamme Priis; dog ſkete begge Salg kun paa fem Aar, inden hvilken Tid Godſet kunde løſes tilbage for Indkjøbspriis: med andre Ord, Magnhild laante Penge af Kloſtret paa ſin Ejendom, og overlod den til Kloſtret ſom brugeligt Pant. At den vedblev at tilhøre Kloſtret, viſer at hun eller hendes Arvinger ej have formaaet at indløſe den. I 1292 kjøbte Kloſtret paa St. Thomæ Aften (20 Decbr.) af en Guthorm Hallvardsſøn, „formedelſt hans ſtore Nød, da han ingen Julekoſt havde“, to Maanedematersbool af hans Gaard Odrin paa Liſter, for 9 Mkr. Gangs-Sølv, og Valentinsdag efter Julen de øvrige 972 Mmb., han deri ejede, til ſamme Priis, 4½ Mk. for hvert Mmbool, og betalte Pengene ſtrax. I 1293 gave en Odd Jorunnsſøn og hans Huſtru Ulfhild ſig i Provente til Kloſtret mod 20 Mmbool i Sjælte, Midljoſtne, Krangø og Neſtø. Samme Aar kjøbte Kloſtret Rydſeter i Vikøer Sogn til Indløsning om ti Aar, hvilken ej ſynes at være paafulgt; dette mat ſaaledes ogſaa etſlags Pantſettelſe. I 1296 kjøbte Kloſteret Gaarden Oſpeſeter, 7½ Mmbool, hvert Mmb. for 11 Mkr. Gangsſølv, atter med Forbehold at det ſenere ſkulde kunne indløſes. I Aaret 1299 kjøbtes 4 Mmb. i Reidarsvoll paa Lyſter, hvert Mmb. for fem Køer; idet følgende Aar ſolgte Jon Ragnvaldsſøn Kloſtret ſine Beſiddelſer i Søndfjord, tilſammen 57 Mmbool, til Indløsning paa 6 Aar. Samme Aar ſolgte Hr. Peter paa Eid 20 Mmbool i Eid i Stryn, ſit Odel, til Kloſtret for 240 Ører brendt eller 12 Ører hvert Mmbool, men til Indløsning efter 6 Aars Friſt. Fremdeles ſkjenkede i ſamme Aar en vis Gyrid, der tog Provente i Kloſtret, ſin Gaard Vik i Hardanger, 19 Mmbool, til dette. Aaret efter gav en Baard Kaaresſøn ligeledes i Provente 9 Mmbool i Brualand i Utvik i Nordfjord. Omtrent paa ſamme Tid gav en vis Bergthor Uthyrmes Kone Gaarden Hofland paa Framnes, 6 Mmbool, i Provente til Kloſtret for ſin Broderdatter Sigrid. I 1303 bekræftede Kong Haakon en allerede af hans Broder, Kong Erik, fældet Dom, hvorved det beſtemtes, at af det Gods, ſom Hr. Ivar Lodinsſøn og hans Huſtru Gudrun tilſammen havde ejet, ſkulde de to Trediedele tilfalde Ivars Syſter Ingegerd, og en Trediedeel hans Enke Gudrun; dog ſaaledes at denne ogſaa ſkulde have 30 Mmbool, der var hendes Medgift, og ſom Ivar hende uvidende havde ſolgt; men da en Deel af dette var ſolgt til Munkelivs

  1. Hun omtaler nemlig ſin Mand ſom „Hr Olaf“.