Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/642

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
620
Haakon Magnusſøn.

Indfald, de paa denne Tid gjorde, men kun det eneſte, ſom tilfældigviis er bleven omtalt. Vi erfare ikke, om Kong Haakon foretog ſig noget i denne Anledning, og iſaafald, hvad der blev gjort; meget kan det ej have været, da Rusſernes Driſtighed herefter ſnarere tiltog end aftog; kun ſex Aar ſenere vare de atter i Haalogaland, anrettede alſkens Ødelæggelſer og vovede endog at brænde Herreſædet Bjarkø. Og man kan ſige at fra denne Tid af have de rusſiſke Indgreb paa Norges Territorium, med Vold eller Liſt, aldrig ophørt.

Kong Haakons Raadgivere ved alle de her omtalte Foranſtaltninger vare nu for en ſtor Deel ganſke andre end de, der omgave ham i Begyndelſen af hans Regjeringstid. Mange af disſe vare enten døde eller ſvækkede af Alderdom. Det er ſaaledes allerede nævnt, at Aake Cantſler var død omtrent ved 1314, og at Ivar Olafsſøn var bleven hans Eftermand. Aake Cantſler havde allerede i de ſidſte Aar, ſom det lader, ikke beſørget de løbende Forretninger, og i det mindſte ikke ledſaget Kongen paa hans Rejſer, viſtnok paa Grund af Alderdom og Svaghed, og Forretningerne vare for det meſte beſørgede af Hr. Bjarne Audunsſøn, indtil den nye Cantſler, Hr. Ivar, tiltraadte ſit Embede. Men Hr. Bjarne vedblev ligefuldt at være Medlem af Kongens Raad, og ſynes fremdeles at have nydt ſtor Anſeelſe hos ham. Den gamle Thore Haakonsſøn levede vel til 1317, men havde allerede i lang Tid, ſom man tydeligt kan ſee, undladt at tage virkſom Deel i Raadsforhandlingerne. Dog vedblev han lige til ſin Død at beſtyre ſin Sysſel; endnu fra December Maaned 1315 haves der en Indberetning fra ham om de nærmere Omſtændigheder ved et i hans Sysſel forefaldet Drab. Hans Huſtru, Fru Ingebjørg Erlingsdatter, var død den 14de Februar 1315[1]. De efterlod en Søn, Haakon, der fik Syſlen efter Faderen, ophøjedes til Ridder og blev Medlem af Raadet. Denne Hr. Haakon Thuresſøn var altſaa nu, ſom Søn af Fru Ingebjørg, den eneſte mandlige Repræſentant for den fordum ſaa mægtige Thornberg-Ætt, og ſom Sønneſøns Søn af Hertug Skules Syſter var han nær beſlægtet med ſelve Kongehuſet. Hans Syſter Chriſtine var, ſom forhen nævnt, gift med Hr. Bjarne Erlingsſøns Søn Andres, der døde før Faderen. Denne, den ypperſte og mægtigſte af alle Norges Lendermænd paa den Tid, og ſom lige fra Kong Magnus’s Tid havde taget den virkſomſte Deel i de offentlige Anliggender, altid ſom Kongehuſets tro Tilhænger og Støtte, afgik ved Døden den 7de Juli 1313, formodentlig omkring 70 Aar gammel. Hans Huſtru Margrete Nikolasdatter var allerede død flere Aar i Forvejen, ſom det forhen er nævnt, og Sønnen Andres formo-

  1. Dipl. Norv. II. 121, 156. Isl. Annaler ved 1316.