Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/598

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
576
Haakon Magnusſøn.

Viken med en Ladning af 240 Pd. Sterlings Verdi, var blevet beſlaglagt og holdt tilbage af kongelige Sysſelmænd fra Viken, medens andre Sysſelmænd fra Bergen havde taget andet Gods fra ham til en Verdi af 40 Pund Sterling[1]. Den 16de April klagede Edward fra Windſor, at nogle engelſke Kjøbmænd, der laa ved Tunsberg med tre Skibe for at fange Sild, vare mod givet Lejde blevne anholdte og havde maattet betale 40 Pund for hvert Skib ſamt ſtille Giſler paa at indfinde ſig igjen til næſte Aar for at undergaa Dom, altſammen fordi nogle andre, hvilke Kong Edward her kalder Sørøvere, havde dræbt Sysſelmanden i Viken. Kong Edward bad indſtændigt om at de Fængſlede maatte frigives, da det var ubilligt, at Uſkyldige ſkulde lide for de Skyldige; fandtes Misdæderne i hans Rige, ſkulde han visſeligen ſkaffe Ret over dem[2]. Den 14de November tilſkrev han fremdeles Kong Haakon om at ſætte nogle Kjøbmænd i Frihed, ſom vare blevne faſtholdte med deres Gods paa nogle eſtlandſke Kjøbmænds Forlangende, og nogle af dem, ſkjønt ſatte paa fri Fod, tvungne til at aflægge Eed paa at ville indfinde ſig igjen den 15de Auguſt næſte Aar, ſamt uden at faa ſit Gods, 310 Pund St. verd, hvilket endnu holdtes tilbage[3]. Kong Edwards Brev om Kjøbmændene fra Lynn fik Kong Haakon førſt den 16de Auguſt 1313, under ſit Ophold i Bergen ſtrax efter den ſidſte Fredsſlutning i Helſingborg, og ſvarede dertil, at de engelſke Kjøbmænd aldrig havde ſiddet fangne, men haft Frihed til at opholde ſig hos ſine Venner, og at han nu havde givet dem Tilladelſe til at rejſe hjem, paa ſex nær; derhos takkede han, fordi den engelſke Konge vilde ſtraffe dem, der havde myrdet Sysſelmanden i Viken, der var en meget højbyrdig Mand[4]. Men imidlertid havde Kong Edward tabt Hovedſlaget ved Bannock-Burn og var nu end mindre iſtand til at ſkaffe Kong Haakon Satisfaction, end før, ligeſom vel denne heri fandt en Grund til endnu nærmere at ſlutte ſig til hans Modſtander, Robert Bruce. Anholdelſerne af engelſke Skibe vedblev i Norge; den 20de Februar 1316 klagede Kong Edward over at et Skib fra Berwick, der i Flandern havde indtaget en Ladning til 527 Pund Sterlings Verdi, men ved Modvind var drevet ind til en Havn i Viken, var blevet anholdt med Ladning og Tilbehør af den norſke

  1. Rymer S. 206, 208.
  2. Rymer S. 208.
  3. Rymer S. 233.
  4. Brevet findes ej hos Rymer, men i en norſk Copiebog i det ſtockholmſke kgl. Bibl., hvorefter det er aftrykt hos Suhm XI. 918. Suhm har i Texten urigtigt henført det til 1314, ligeſom han og har ſat den der nævnte Dag, da Kong Evwards Brev modtoges, til 3die Juli iſtf. 16de Auguſt. I dette Brev ſtaar der udtrykkeligt, at Drabet var begaaet Vintren forud.