Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/597

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
575
1313 ff. Spendt Forhold en England.

engelſke Kjøbmænd havde under Freds og Venſkabs Maſke indbudt den kongelige Sysſelmand, der var Ridder og for Øjeblikket udførte Kongens ſærdeles Erender paa de Kanter, tilligemed ti andre fornemme unge Herrer til et Gjeſtebud ombord paa ſit Skib. De Indbudne indfandt ſig, uden at ane mindſte Fare, og ſendte ſit Følge hjem for ikke at beſvære Kjøbmændene. Men da den anden Ret ſkulde bæres frem, ſlog man i Stedet kogende Vand og glødende Aſke i Anſigtet paa Gjeſterne, og i ſamme Øjeblik brøde nogle af Søfolkene frem, væbnede med Knive, Sverd og Stødere, og dræbte alle Nordmændene, førend disſe endnu ret vare komne til Beſindelſe. Dette foranledigede førſt og fremſt indſtændige Klager fra de Dræbtes Frænder og Venner, og efter de Tiders Anſkuelſer var det uundgaaeligt at tage Represſalier, hvilke ogſaa, ſom man erfarer af Kong Edwards Klagebreve, i fuldeſte Maal bleve tagne. I et Brev, dateret Weſtminſter den 3die April 1313, klagede Kong Edward for Kong Haakon over, at hans Sysſelmand og Ombudsmænd i Bergen havde arreſteret nogle Kjøbmænd fra Lynn og holdt dem i ſaa haardt Fangenſkab, at flere af dem af Mangel paa Næring vare døde, og uagtet der fra engelſk Side tidligere havde været andraget paa deres Løsladelſe, ſaa havde Kongen dog fremdeles ladet dem holde i Fængſel, men derimod klaget over at norſke Kjøbmænd vare blevne fængſlede og mishandlede i England, og at nogle ſlette Menneſker fra Lynn, ankomne til Norge for at fiſke Sild, havde begaaet hiint gruſomme Mord paa Kongens Sysſelmand i Viken og ti af hans Ledſagere. Kong Edward forſikrede, at dette var ſkeet ganſke mod hans Vilje og ham uafvidende, at han gjerne vilde ſkaffe Ret over Misdæderne og ønſkede intet hellere end at den gode Forſtaaelſe maatte vedvare mellem Rigerne, men bad derfor og om at Fangerne maatte frigives og faa ſit Gods tilbage, iſær da nogle andre Kjøbmænd fra Lynn havde betalt norſke Kjøbmænd 100 Pund Sterling ſom Bod for en vis Tidemann Lippe, ſom man kunde ſee af et derom oprettet Brev[1]. I et andet Brev, dateret Weſtminſter den 28de Marts 1313, klagede Edward over at et Skib, ſom Richard Hogeman, Kjøbmand i Lynn, havde ladet afgaa til

    10 Ledſagere, maa det aabenbart være den ſamme Udaad, der menes, thi at en ſaadan to Gange ſkulde være begaaet under de ſamme Omſtændigheder, er ikke rimeligt. Formodentlig har man i Norge ſelv ej vidſt rigtig Beſkeed om hvorfra Morderne vare. Havnen, hvor Drabet blev begaaet, ſiges i det ſlette Aftryk hos Rymer at være „Widahel“, men noget Sted af dette Navn kjendes ej i Norge; det maa ganſke viſt være Fejllæsning, der maatte kunne rettes ved Underſøgelſe af Originalen. At det maa have været i Viken, ſees af K. Edwards Brev af 3die April 1313.

  1. Rymer S. 208. Bergen kaldes her „Northberghe“.