Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/574

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
552
Haakon Magnusſøn.

til Mothorp, da kunde det Hele løbe ganſke ubemerket af. Nu erfare vi at Kongen i Mai var i Bergen[1], men længer ud paa Sommeren i Viken, og navnlig den 3die September i Tunsberg[2], hvorimod vi atter den 1ſte November finde ham i Bergen[3]. Hertugerne derimod tilbragte, ſom det lader, den ſtørſte Deel af Sommeren i Upland eller Sødermanland[4]; men hvor de opholdt ſig efter den 1ſte September indtil det følgende Aars Januar, vides ikke, og intet hindrer derfor at antage — ja det er endog det rimeligſte — at Kong Haakon om Sommeren har været i Bergen for at gjøre Udruſtninger og udbyde Leding til Krigstog mod Hertugen i det Øjemed at tage Kongehelle Slot tilbage, at Hertug Erik i Tide har ſøgt at forekomme dette og gjort Tilnærmelſer, og at omſider en hemmelig Aftale er ſluttet, ifølge hvilken Hertug Erik ſidſt i September eller førſt i October har begivet ſig ttl Halland og i al Stilhed mødt ham i Steensø Havn. At Overeenskomſten maa være ſluttet mellem dem, førend Kongen anden Gang rejſte til Bergen, er klart, thi Kongen kom ej tilbage til Øſtlandet førend efter Midten af Marts det følgende Aar, og imidlertid havde Hertug Erik, ſom det ſtrax ſkal viſes, gjort en Udenlandsrejſe, hvor hans fornemſte Erende netop maa have været at bortrydde de Hindringer, der nu ſtillede ſig i Vejen for hans Giftermaal med Kong Haakons Datter[5]. Dette er alt, hvad der af

 1. Norges gl. Love III. No. 29, S. 90. Forordningen er dateret Hallvardsmesſe.
 2. Dipl. Norv. I. 131.
 3. Norges gl. Love III. 30 S. 91.
 4. Erik var den 29de Apr. paa Norby, den 10de og 11te Juni paa Holma ved Veſteraas; begge Hertuger den 7de Juli i Upſala, Valdemar den 25de Aug. i Søderkøping, begge den 1ſte Sept. i Stockholm.
 5. Riimkrøniken angiver ſlet ikke, naar Mødet ved Steensø fandt Sted; den omtaler det umiddelbart efter Sammenkomſten i Oslo, i Marts 1310, og ſpringer derfra lige til Brylluppet og Enighedens fuldkomne Gjenoprettelſe, uden med et eneſte Ord at omtale Hertugens Udenlandsrejſe. Man kunde ſaaledes, uden at afvige fra dens Tidsbeſtemmelſe, ſætte Modet ved Steensø til Vaaren eller Sommeren 1310, til 1311, og til Sommeren 1312, og for nogenledes at beſtemme den rette Tid maa man tage de andenſtedsfra bekjendte Forhold i Betragtning. Nu er det aabenbart, at Mødet ej kan være holdt før Helſingborg-Sammenkomſten i Juli 1310, da Riimkrøniken udtrykkeligt ſiger:

  „ſidan foor han (Hertugen) til Steensö
  og Konung Håkon gaf honom ſina möö,
  och woro då ſatte med heelom hug
  och droo ingen ſidan wid annan ſtrug“;

  og var dette ſkeet for Helſingborgfreden, vilde hverken denne have indeholdt de Betingelſer, den kom til at indeholde, eller Kong Erik om Vaaren 1311 have