Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/555

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
1310
Stilſtand mellem Kong Haakon og de ſvenſke Hertuger. 533


1. Mellem Kong Haakon paa den ene Side og begge Hertugerne paa den anden, ſamt begge Parters Mænd og Undergivne ſkal der være en beſtandig, ubrødelig Fred og Enighed.

2. Fjorten Dage efter førſtkommende Philippi og Jacobi Dag (altſaa til Hallvardsmesſe, 15de Mai) ſkulle Hertugerne oplade og overdrage til Kongen Slottene Vardberg og Hunehals med alle Krigsmaſkiner og andre Forſvarsmidler ſamt Koſt for 100 Riddere og Knaper i et halvt Aar, ſamt Landet Halland ſaaledes ſom Kongen i ſin Tid har overdraget dem det, fremdeles Kongehelle Slot med den halve Elveſysſel. Overdragelſen ſkal ſkee uden Hinder og Nølen til Kongen ſelv eller de af ham udnævnte Befuldmægtigede.

3. Hertugerne ſkulle ſkaffe Kong Haakon, uden mindſte Plet paa hans Ære, fri for de Forpligtelſer, han ved Fredsſlutningen i Kjøbenhavn 1309 har paataget ſig lige over for Kong Erik i Danmark, ſamt forſvare ham, naar og ſaa ofte det behøves.

4. Kong Haakon tilſiger paa Tro og Love, at han inden tre Aar fra førſtkommende Philippi og Jacobi Dag (1ſte Mai) ſkal give Hertug Erik ſin Datter Ingebjørg til Egte, uden at være forbunden til at give hende nogen Medgift. Derhos lover han ligeledes at give Hertug Valdemar ſin afdøde Broder Kong Eriks Datter Ingebjørg til Egte med en Medgift af 3000 Mkr. Sølv. Morgengave ſkal gives begge Kongedøttrene efter Hertugernes Godtbefindende[1].

5. Hertugerne love at give Hr. Erik Valdemarsſøn, deres Fetter, Landſkabet Mark med Tilbehør for alle de Rettigheder, han maatte have til eller i Sverige, og ſaa ſnart Hertug Eriks og Kongedatterens Bryllup er holdt, ſkal han end videre forſørge Erik Valdemarsſøn med Land og Gods efter Kong Haakons Skjøn.

6. Hertugerne ſkulle tjene Kong Haakon inden Norges Grændſer, naar han fordrer det, med 400 Heſte, dog paa hans Bekoſtning, ligeledes og til Søs med et viſt Antal Skibe.

7. Kong Haakon lover, at hvis han afgaar ved Døden før Hertug Eriks og Jomfru Ingebjørgs Bryllup uden at efterlade nogen egtefød Søn, ſkal Dronning Euphemia og de af Raadet, ſom han maatte udnævne dertil i ſit Teſtament, give Hertug Erik Jomfru Ingebjørg til Egte, tilligemed Norges Rige, dog maa han ikke indſætte andre Sysſelmænd m. m., end indfødde Nordmænd. — Denne merkelige Beſtemmelſe

  1. Da Jomfru Ingebjørg, Eriks Datter, ſom forhen S. 344 omtalt, tidligere havde været bortfeſtet til Jarlen paa Orknøerne, maa man formode at denne nylig var død.