Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/552

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
530
Haakon Magnusſøn.

Kong Haakon, ſom havde tilbragt Julen i Tunsberg og nu opholdt ſig i Oslo[1], udbød i Haſt Leding[2] for at komme Viken og Slottet til Hjelp; dog inden han naaede ſaa langt, var Thord unge bleven bragt i en ſaa yderlig Knibe, at han neppe vilde kunne holde ſig, hvis han ikke fik Undſætning. En ſterk Froſt lagde Elven ganſke til, ſaa at Hertugens Mænd kunde ride over den, ſom paa det faſte Land, og aldeles omgive Slottet. Derimod kunde Kong Haakon ikke komme op med ſine Skibe, og Hertugerne havde ſaaledes Overmagten. Kongen ſendte en af ſine Riddere op mod de Svenſke med en talrig Skare Folk, ſom det lader, om Natten[3], og for hemmelig at undſætte Slottet; men Hertug Erik, ſom maa have faaet Nys derom, ſendte Hr. Bjarne Lodinsſøn[4], der var nøje kjendt paa disſe Kanter, med endeel ſvenſke Tropper, og om Morgenen ſtødte begge Skarer ſammen under en Lid, ved Foden af et Bjerg. Her kom det til en Fegtning, hvor Nordmændene bleve ſlagne; Anføreren blev haardt ſaaret, og Thore Thinghovde, en Søn af Hr. Jon Ivarsſøn[5], faldt. Nordmændene i Hæren gave ſig nu ſaa ilde, heder det, at den ganſke vendte tilbage. Kong Haakon indſaa vel, at ſaa længe den ſterke Froſt varede, vilde han intet kunde udrette mod Hertugerne. Men Følgen af hans Tilbagetog var, at Thord unge, der nu ingen Undſætning kunde faa, opgav Slottet, over hvilket Hertugen ſatte en af ſine tydſke Riddere til Befalingsmand. Over Thord unge tog han dog ingen Hevn, fordi han tidligere havde overgivet Slottet til Kongen og nu forſvaret ſig imod ham, men lod ham frit drage bort. Det ſynes endog, ſom om han har givet ham det Hverv at foreſlaa Kong Haakon Freds-Underhandlinger. Thi Hr. Thord, fortæller Riimkrøniken, opſøgte Kongen, meldte ham, at han nødtvungen havde opgivet Slottet, men tilføjede, at hvis Hertugen vilde dagthinge, burde Kongen modtage Tilbudet; „jeg vilde ønſke“, ſagde han, „at I havde ſeet hans Magt, hvormed han belejrede Huſet; nu ligger han i Kongehelle By med mange tuſinde gode Mænd; derſom vi ej faa dagthinge,

  1. Kong Haakon var den 26de Decbr. i Tunsberg, Norges gl. L. III. No. 27 S. 86, den 13de Jan. i Oslo, Dipl. Norv. I. 23.
  2. At Kong Haakon havde Leding ude lidt efter Juul, altſaa i Januar eller Februar, og drog til Viken, ſiges i de isl. Annaler, altſaa maa han være dragen til Skibs, formodentlig fra Tunsberg eller en anden iisfri Havn ſydligſt ved Folden.
  3. Fegtningen ſtod nemlig „om Morgenen“.
  4. I Riimkrøniken ſtaar kun at han heed Hr. Berna og var Magiſter i Paris, men det er ovenfor viiſt at dette ej kan have været nogen anden end Bjarne Lodinsſøn.
  5. Dette ſiges i de isl. Annaler: det er ovenfor omtalt at et Hdſkr. af disſe urigtigt henfører Thore Thinghovdes Død til Sommer-Felttoget forud.