Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/545

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
523
1309. Fortſatte Fiendtligheder mod Sverige.

lerede have ladet det meſte Haab fare, men ganſke opgivet det havde hun vel neppe, førend hun her ſelv nødtes til at overvære Datterens højtidelige Trolovelſe med Hertug Eriks niaarige Broderſøn; dette var ſaaledes ganſke viſt for hende en Sorgens Dag.

104. Fortſat Fejde med Hertug Erik. Danekongens uheldige Tog til Sverige. Kong Haakons og Hertug Eriks Overeenskomſt i Oslo. Fredscongres og almindelig Fredsſlutning i Helſingborg.


Medens Trolovelſen højtideligholdtes i Oslo, havde Hertug Erik allerede tiltraadt eller i det mindſte forberedt et nyt Tog ind i Norge. Det havde maaſkee allerede længe været hans Beſtemmelſe at foretage et ſaadant, men Efterretningen om Fredsſlutningen i Kjøbenhavn, der viſtnok ſtrax naaede ham, og om den Haſt, hvormed begge Hoffer nu ſøgte at faa Trolovelſen afholdt, kunde neppe andet end at egge ham til at fremſkynde Fiendtlighederne, for at tage Hevn. Det berettes ellers ogſaa at han havde hørt, at Nordmændene vilde angribe ham og at han derfor ſøgte at forekomme dem. Dette faar nu ſtaa ved ſit Verd; det tør maaſkee ſtaa i nogen Forbindelſe med hvad vi af de islandſke Annaler erfare, at Baahuus paa denne Tid enten allerede var faldet eller faldt i hans Magt ved Forræderi[1], og dette finder maaſkee igjen bedſt ſin Forklaring derved, at Grev Jakob, ſom det ovenfor er omtalt, juſt paa denne Tid, efter hvad man maa formode, afgik ved Døden; thi det er da højſt rimeligt, at den herreløſe Beſætning er bleven overtalt af Hertug Erik til at opgive Slottet. For Reſten ſynes det næſten at maatte falde af ſig ſelv, at Baahuus, der endnu ikke kan have været ſynderlig ſterkt, blev et Bytte for Hertugen, naar denne befandt ſig paa de Kan-

    der mod Slutningen, at Euphemia lod denne Overſættelſe beſørge (lod den vende paa Svenſk), da der fra Chriſti Fødſel var hengaaet 1300 Aar og 8 Aar og Maaneder to; en Codex har vel „8 Maaneder og to“, men dette er meningsløſt; de tre øvrige have alle „1308 og to Maaneder“. Overſættelſen blev ſaaledes ferdig i Februar 1308, ikke længe for Kongens og Hertugens Mode paa Munkeholmen, da denne „hoppades konungsens dotter få“. Digtet om Ivent havde hun ladet overſætte 1303, ſtrax efter at Ingebjørg var bleven trolovet med Hertug Erik; Flores og Blanzeflor lod hun overſætte „lidt førend hun døde“, da det atter var blevet godt mellem Kongen og Hertugen, og Brylluppet var i Vente. Overſættelſen af Ivent fandtes endnu i 1340 blandt Kong Magnus Eriksſøns Gods paa Baagahuus; „Hertug Fredrik“ havde han foræret til Erling Vidkunnsſøn (Dipl. Norv. III. 202).

  1. Annalerne fortælle nemlig om Kongens ſenere Tog til Sverige, at han da „tilbagetog Ragnhildarholmen og Baagahuus, ſom hans egne Mænd havde ſveget fra ham“. Riimkr. nævner kun Kongehelle.