Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/541

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
519
1309. Fredsſlutning i Kjøbenhavn.

handlingerne kunne neppe have været langvarige, da Hovedpuncterne allerede vare aftalte, men nogle Dage maa de dog altid have taget, da det ſees, at flere nærmere Beſtemmelſer tilføjedes, viſtnok iſær paa Kong Haakons Fordring. Den endelige Freds- og Forbunds-Tractat er dateret Kjøbenhavn, Thorsdag før Mariæ Magdalenæ Dag eller 17de Juli 1309. Puncterne om Freden mellem Rigerne, Giftermaalet mellem Junker Magnus og Jomfru Ingebjørg og Overdragelſen af Godſerne og Herederne i Nordre-Halland til Kong Haakon imod at denne gjorde Afkald paa ſine mødrene Godſer i Danmark, ſamt om de ni Fredløſe og deres Arvinger, optoges eenslydende fra Præliminær-Tractaten, men derimod udelodes den, der handlede om at Erik Valdemarsſøn af Sverige ſkulde faa ſit mødrene Gods, uviſt af hvilken Grund; maaſkee Erik allerede havde faaet det overdraget, eller, hvad der er rimeligere, Kong Byrge i en nu tabt Forſkrivning kan have lovet at ſkaffe ham lige ſaa ſtore Beſiddelſer i Sverige, medens hiint Gods, ligeſom Kong Haakons Mødrenegods faldt tilbage til den danſke Konge[1]. Heller ikke nævnes der noget om Grev Jakob; man ſkulde formode at han i Mellemtiden var død, thi fra denne Tid høres der ikke mere til ham. De nye Artikler vare disſe: a) at Kongen af Danmark ſkulde udlevere til Kong Haakon alle de Brevſkaber, dennes Mødrenegods vedkommende, ſom han havde eller maatte faa i ſin Beſiddelſe; b) begge Konger forpligtede ſig

    ovenfor er anført, og efter Huitfeld dateret 29de Auguſt 1308, i Afſkriften i Barthol. E. 342, hvorefter den igjen er aftrykt i Thorkelins Analecta S. 98, ſamt derefter igjen i Dipl. Sv. No. 1638, er dateret 1ſte Juli 1309. At dette reentud maa være en Fejltagelſe, ſees deraf, at den omtaler Mødet St. Barnabas Dag (11te Juni) ved Iſefjorden ſom foreſtaaende; det ſkulde altſaa, hvis Dateringen 1ſte Juli 1309 var rigtig, være 11te Juni 1310, hvilket er en Umulighed. Man ſeer desuden af Udſtedernes Navne, at Documentet er det ſelvſamme ſom det, hvoraf Huitfeld meddeler Uddrag, og ſom han daterer 29de Aug. 1308, og at denne Dag er den rette, ſees igjen deraf, at Indtægterne af Kongens Mødrenegodſer i den endelige Tractat af 17de Juli beregnes at løbe fra 29de Auguſt ſ. A. (hvilken Dag Huitfeld her, ligeſom tidligere, ved at omtale Modet paa Sommerſted-Hede, ſlet hen kalder St. Hans Dag). Det er endog ſandſynligt at Ivar Olafsſøn, en af Medudſtederne, ej engang var med paa Toget i 1309, thi ellers vilde vi vel have fundet hans Navn i Fredstractaten. Her maa altſaa den, der indførte Tractaten i den bergenſke Copibog, efter hvilken Barthol. E. er ſkreven, have læſt fejl. Formodentlig har Dagen Anno d. mcccviii in dec. Joh. Bapt. været ſkrevet noget utydeligt, ſaa at han har læſt mcccviiii oct. Joh. Baptistæ. Endog kun at ville ſlutte fra Dateringen 1ſte Juli, at Underhandlingerne da toge ſin Begyndelſe, er neppe tilladeligt, thi den hele Datering er en Fejl.

  1. Da Kong Byrge, ſom man ſeer, var tilſtede ved Fredsſlutningen, er intet rimeligere, end at ogſaa han har udſtedt et Brev. Ved Præliminær-Tractaten lovede Kong Erik at tale Erik Valdemarsſøns Sag paa det bedſte hos Byrge; Reſultatet deraf ſkulde nu aabenbare ſig i den endelige Fredsſlutning.