Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/537

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
515
1309. Ruſtninger i Thrøndelagen for at gjenvinde Jemteland.

ſeer man, at Lodin af Bakke og den ofte omtalte Chorsbroder Audun Thorbergsſøn Rande vare iblandt dem, thi de i Forening med Peter Andresſøn og Sigurd Lagmand verificerede den Afſkrift af Kongens Brev, der ſendtes til Indbyggerne i Overhalven af Naumdølafylke. At Audun, Kongens Fehirde, ved denne Lejlighed maatte blive en af hans højſt betroede Mænd, faldt ſaa godt ſom af ſig ſelv; men deraf tør man ogſaa ſlutte, at Chorsbrødrene overhoved, blandt hvis fornemſte Medlemmer Audun altid havde hørt, omfattede Kong Haakons og Fedrelandets Sag med Varme, og derved for en ſtor Deel gjorde den endnu med dem fremdeles-paa en ſpendt Fod ſtaaende Erkebiſkop Jørunds Intriger til intet. Chorsbrødrenes Forſtander eller Samme ſamt Erkebiſkoppens Official var nu Eilif Korn„ der i ſin Tid tilligemed Audun og Sighvat Lande havde ſtaaet i Spidſen for Oppoſitionen mod Erkebiſkoppen, og derfor vel ogſaa fremdeles holdt ſammen med dem; han blev kort efter Jørunds Eftermand paa Erkeſtolen og viiſte ſig da ſtedſe ſom en oprigtig Patriot. Blandt Chorsbrødrene i Nidaroos raadede ſaaledes en ſand Fedrelands-Aand, og de havde ſikkert ſtor Fortjeneſte af Fedrelandets Forſvar i disſe kritiſke Tider. Ogſaa Lodin af Bakke, ſeer man, hørte til de loyale og paalidelige Magnater.

Hvor vidt der fandt noget Tog til Jemteland Sted eller ej, erfares ikke. Saa meget ſeer man, at Jemteland endnu ikke var tilbagevundet for Sommeren, men at i det mindſte Indbyggerne af Overhalven i Naumdal bad om Udſættelſe med Ledingen indtil da, og at de rimeligviis maa have haft ſkjellig Grund dertil, ſiden de kongelige Ombudsmænd føjede dem deri. Men da lode de udgaa en ny Befaling til dem, om at udrede Ledingen ſaa ſnart ſom muligt og ſelv være ferdige til Botolfsmesſe eller 17de Juni, foreholdende dem, at ſiden man havde føjet dem, maatte de nu ogſaa lægge ſaa meget ſtørre Iver for Dagen. Antallet af de Folk, der ſkulde ſtilles, faſtſattes til 60 af hver Skibrede, hvilket for Naumdal alene udgjør 540 Mand. Men om der allerede før var ſkeet et Tog til Jemteland med Folk fra den ſydlige Deel af Thrøndelagen, ſom havde været uheldigt, ſaa at det nu maatte gjentages, eller om der ikke blev gjort noget Tog førend nu, kan ikke ſees. Det førſte ſkulde man næſten formode deraf, at vi den 8de Mai finde Une Petersſøn i Bergen i Stedet fort Jemteland, medens en Hr. Paal nævnes, der nu ſkulde drive paa Udruſtningerne[1]. At Jemteland enten tilbageerobredes, eller at de Svenſke ſelv frivilligt rømmede det, er ſikkert nok, da vi i 1315 eller 1316 finde Une Petersſøn ſom Sysſelmand der, men naar det ſkede, er ſom ſagt indhyllet i et fuldkom-

  1. Dipl. Norv. II. 96.