Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
31
1281. Dronning Margrete.

ber, da Vejret allerede begyndte at blive uroligt og ſtormende. Det Skib, paa hvilket Abbeden af Balmurino og Bernhard af Montealto ſamt flere af Følget ſejlede, forulykkede[1], rimeligviis ved den ſkotſke Kyſt, og de, der vare ombord, druknede, men flere af deres Sager bleve dog reddede, blandt dem ogſaa enkelte af de medbragte Documenter, ſkjønt rigtignok i daarlig Stand, formedelſt Søvandet, hvormed de vare gjennemtrukne[2]. Jarlen af Menteth og hans Huſtru med deres Følge kom derimod vel beholdne tilbage.

Den unge Dronning ſkal ſtrax ved ſit behagelige Væſen have vundet manges Hjerter, og navnlig forſtaaet at omgaaes ſin umyndige Mand ſaa venligt og fornuftigt, at hun udøvede en velgjørende Indflydelſe paa ham og alle hans Omgivelſer. Hun forbedrede, beder det, hans Sæder, lærte ham Franſk og Engelſk, og indførte bedre Skik ved Hoffet med Henſyn til Paaklædning og Spiſe. Man maa heraf ſlutte, hvad der og ſtemmer godt med de øvrige Omſtændigheder, at Kong Eriks Opdragelſe har været forſømt, og at han af Forældrene har været tilſideſat for den yngre, talentfuldere Broder, Hertug Haakon, om hvem man veed, at han fik en Opdragelſe, der i Forhold til de Tider endog kunde kaldes lærd, medens der ikke findes mindſte Spor til, at Erik beſad flere Kundſkaber, end andre unge verdslige Høvdinger paa hans Tid, eller at han yndede Videnſkaber og boglig Virkſomhed[3]. Det havde af den Grund ſikkert været ønſkeligt for ham, om Margrete havde levet længe ved hans Side, med mindre man da igjen havde maattet befrygte, at det vilde være kommet til alvorlige Sammenſtød mellem hende og den myndige Enkedronning. Men Margrete døde allerede efter halvandet Aars Egteſkab (9de April 1283), førend Kongen endnu kunde ſiges at have opnaaet fin Myndigheds-Alder, og vel endog førend hun ſelv endnu ganſke havde kunnet frigjøre ham for Moderens Myndighed: det gamle Afhængighedsforhold ſynes da paany at være indtraadt[4]. Uagtet Kongens ſtore

  1. Fordun l. c.
  2. Se Fortegnelſen over Archivſagerne, ſamt de deri omtalte, af Søvand bedærvede Brevſkaber. Paa Originalexemplaret af Tractaten 1281, der opbevares i Tower, er der desuden antegnet: „Skrevet i Duplicat ved Berwick, og det ene Expl. ſendt til Norge, men paa Tilbagevejen faldet i Vandet (submersum) med de kgl. Geſandter“.
  3. Chronicon de Lanercost, l. c.
  4. Hendes Død omtales under 9de April af Fordun, X. 39. Chron. de Lanercost (fol. 192 b) ſiger derimod, at hun døde 27de Februar (30 Dage efter Broderen, hvis Død angives den 28de Januar); Necrologiet i Scr. Rer. D. V. 386 nævner „den hellige norſke Dronning Margrete“ ſom død den 16de November; her menes viſtnok Dronning Margretes Datter, den udvalgte Dronning af Skotland, der døde ved den Tid i 1290, ſe nedenfor.