Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/521

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
499
1308. Brud med Hertug Erik. Fred til Kjøbenhavn.

gen paa Kongehelle Slot og ſendte mange raſke Krigere derhen, ſaa at han havde det bedſte Haab om at det ſkulde kunne holde ſig, hvis Haakon belejrede det. Sigge Hallſteensſøn var fremdeles Befalingsmand[1].

Da ſaaledes ethvert Haab om en mindelig Afgjørelſe med Hertug Erik var forbi og Bruddet var erklæret, hindrede intet længer Kong Haakon fra at indgaa Forbund med Danmark, og det maatte være ønſkeligt for begge Parter, at dette ſkede jo før jo heller. Nu bleve derfor alle Vanſkeligheder i Haſt overvundne, og allerede den 29de Auguſt kunde Geſandter fra Kong Haakon, nemlig Biſkop Helge i Oslo, Hr. Erik Valdemarsſøn af Sverige og Vicecantſleren Sira Ivar Olafsſøn, der her kalder ſig ret og ſlet Chorsbroder i Bergen, i Kjøbenhavn ſlutte en foreløbig Tractat med Danekongen, indeholdende følgende Artikler:

1. Der ſkal være ſtedſevarende Fred og fuldſtændig indbyrdes Sikkerhed mellem begge Riger.

2. Kong Haakon ſkal give Kong Byrges Søn Junker Magnus ſin Datter Ingebjørg til Egte.

3. Kong Haakon ſkal, hvis han ingen egte Sønner faar, indſætte hende til Norges Arving. Faar han en egtefød Søn, ſkal han give Junker Magnus en Medgift med hende af 6000 Mkr. Sølv, og en lige ſaa ſtor Sum ſkal Kong Magnus give hende i Morgengave, det vil ſige i Godſer eller ſikre Indtægter. Men arver Magnus Riget, ſkal han give hende 8000 Mit. brændt Sølv i Morgengave, hvorfor Kong Erik og hans troe Mænd ſkulle gaa i Borgen.

4. Kong Erik erkjender ſig forpligtet og lover af al Magt at hjelpe til, at Kong Byrge atter kommer til Regjeringen i Sverige, og at hans Søn Junker Magnus bliver hans Efterfølger.

5. For at Freden kan knyttes deſto faſtere og al Tviſt deſto ſikrere bilægges, vil Kong Erik overdrage til Kong Haakon, ſom Fyldeſtgjørelſe for hans mødrene Gods, beliggende i Danmark, endeel Ejendomme og Indtægter i Halland nordenfor Ethre-Aa, og den øvrige Deel af Landſkabet nordenfor Ethra, nemlig fire Hereder, vil han give ham i Leen med alle de Rettigheder, Beſiddelſer, Friheder og Tilbehør, hvormed Grev Jakob havde det; dog ſaaledes at Kongen af Norge ſkal aflægge Danekongen Leenshylding derfor og paa Opfordring gjøre ham og Danmarks Krone Krigstjeneſte med ſamme

    vilde have belejret Erik paa Ragnhildarholms Slot, og at denne, af Frygt for at blive fangen der, ſkyndte ſig bort, men ſiden betænkte ſig, at Slottet dog nok kunde holde ud.

  1. I Udgaven af Riimkrøniken ſtaar „Fikke“, aabenbart Fejllæsnlng for „Sigge“, der ſelv kalder ſig Befalingsmand i Kongehelle Slot den 29de Decbr. 1307; (sigge, maaſkee ſkrevet sicke, kunde let læſes ſom figge, ficke).