Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/501

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
479
1308. Den kongelige Capell-Gejſtlighed oprettes.

Hellig Korſes Kirke med Hoſpital paa Fane ved Bergen[1], St. Katharinæ Kirke med Hoſpital og Allehelgens Kirke ligeledes med Hoſpital, ſammeſteds, alle tre ſtiftede under Kong Haakon Haaakonsſøn; St. Ludvigs Capell paa Thysſisø (nu Thøsſø) ikke langt fra Bergen, oprettet af Kong Haakon netop ved denne Lejlighed[2], og tydeligt vidnende om den venſkabelige Forbindelſe, hvori Kong Haakon nu ſtod med den franſke Konge, ſiden Capellet var helliget Philips nys (i 1297) canoniſerede Farfader, Kong Ludvig den 9de, hvis Reliqvier det ſandſynligviis ogſaa var, ſom Philip i 1304 ſendte Kong Haakon, og til hvis Ære denne ſtiftede Capellet; St. Nikolaus’s Capell paa Øen Herdla udenfor Bergen, uviſt naar ſtiftet; St. Mariæ Capell paa Tromsø nærved Hedningerne, ſtiftet, ſom vi have ſeet, af Kong Haakon Haakonsſøn, og St. Stephans Capell med Hoſpital i Tunsberg, ligeledes ſtiftet af denne. At de fleſte af dem laa i Gulathingslagen, vidner nokſom om, at denne Egn var de forrige Kongers Hoved-Opholdsſted, og charakteriſtiſk nok er det, at der i hele det ſtore Nidaros Diøces ej fandtes mere end et eneſte, og det paa den fjerneſte Udkant, hvorhen Erkebiſkoppen neppe nogenſinde kom, og at i det mindſte ikke St. Nikolai Capell i ſelve Kongsgaarden regnedes iblandt dem. Den Tanke maatte nu ligge temmelig nær at ſtille alle disſe Capeller med tilhørende Gejſtlige under een fælles Overbeſtyrelſe, ſaavidt muligt uafhængig af Biſkopperne, men derimod afhængig af Kongen, eller ſaa at ſige forene dem til et eget Diøces, hvis Perſonale alene udnævntes af Kongen, og blandt hvilket den egentlige Hirdgejſtlighed indtog de fornemſte og meſt indbringende Stillinger. Denne Plan har maaſkee allerede længe foreſvævet Kong Haakon, i det mindſte da han ſtiftede Mariekirkens Collegium, men ſaa længe den myndige Pave Bonifacius den 8de levede, var der neppe at tænke paa noget ſaadant. Denne var dog efter langvarige Stridigheder med Kong Philip død d. 11te October 1303, tildeels af Harme over de Krænkelſer, Philip havde tilføjet ham; hans Efterfølger, Benedictus d. 11te (forhen Nicolo Bocaſino, Cardinalbiſkop af Oſtia), døde, ſom det heed, ved Forgivelſe, allerede den 6te eller 7de Juli 1304, og efterat Cardinalerne i over 9 Maaneder ej havde kunnet komme til Enighed om, hvem de ſkulde velge til hans Efterfølger, fik Kong Philip det ved liſtige

  1. Hoſpitalet og Kirken paa Fane ſiges i Pave Gregor den 9des Bulle af 1228 (Dipl. Norv. II. 6) at være ſtiftet af Biſkop Arne i Bergen, men formodentlig har Biſkoppen kun anſøgt om Bekræftelſe paa Stiftelſen.
  2. Af Dipl. Norv. IV. 80, 81 ſees det, at Thysſisø Capell endnu ikke var indviet i 1305, ſiden Biſkop Arne, der fik ſin Conſecration den 5te December, anmodede Biſkop Erlend af Færøerne om at indvie det.