Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/495

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
473
1308. Norſke Stormænd.

rigſte Modſtandere; men det er ovenfor viiſt, at han ſynes at have været blandt dem, ſom ſtrax ved Kong Haakons Tronbeſtigelſe var ham imod, ſom maaſkee havde en Haand med i Spillet ved den falſke Margretes Fremtræden og ſom fik et Knæk ved Audun Hugleiksſøns Henrettelſe, ſamt at han allerede blev fængſlet i 1302 og henſad en Stund, uviſt hvor længe, paa Ragnhildarholms Slot; da man ſiden kun ſjelden finder ham nævnt[1], er det klart, at han uagtet fine Kundſkaber og ſin viſtnok ikke ringe Dygtighed dog ingen Tillid eller Yndeſt har kunnet naa hos Kongen; det er ſaaledes let forklarligt, at han ſluttede ſig til det Parti, ſom haabede at komme op ved Hertug Erik; ja det er endog ikke uſandſynligt, at han allerede fra dennes førſte Fremtræden af har ſtaaet i Forbindelſe med ham, og at dette, ſom tidligere berørt, kan have været en medvirkende Grund til at Kongen lod ham fængſle i 1302. Lodin af Bakke ſynes aldrig at have hørt til Kongens nærmeſte Raadgivere, men for det meſte at have opholdt ſig i fin Hjembygd Throndhjem; i 1293 paadrog han ſig, ſom ovenfor berettet, tilligemed endeel andre throndhjemſke. Herrer Kong Eriks Mishag i den Grad, at han blev lyſt utlæg, og maatte opholde ſig en Stund paa Island[2], men hvori han havde forbrudt ſig, vides ikke; om han ej blev tagen til Naade før, ſaa ſtede det dog ved Kong Haakons Tronbeſtigelſe, thi denne ſendte ham i 1301 ſom Lagmand til Island, og uagtet Kongen maaſkee ved hans Tilbagekomſt i 1302 ytrede Misfornøjelſe med hans Eftergivenhed, ſaa ſees han dog ikke at have unddraget ham ſin Tillid, endog da det fuldkomne Brud med Hertug Erik var ſkeet[3]. Fra de ældſte og meeſt anſeede Medlemmer af Ariſtokratiet kan Kongen ſaaledes neppe have mødt ſynderlig Modſtand i Udførelſen af ſine Planer. Disſe gik, ſom man ſeer, ud paa at centraliſere Magten mere end hidtil havde været Tilfældet, at bringe de kongelige Ombudsmænd i en ſtørre Afhængighed af Tronen og underkaſte dem en nøjere Control, og fremfor alt at forebygge Muligheden

  1. Bjarne nævnes i Brev af 1ſte Mai 1304 (Dipl. Norv. II. 73) og det foran Cantſleren, altſaa ſom Baron og viſtnok Medlem af Raadet, ſamt i Brev af 10de Decbr. 1305 (Dipl. Norv. III. 61), ligeledes blandt Baronernes og Raadsherrernes Tal.
  2. Se ofv. S. 212.
  3. I Flatø-Annalerne ſtaar der ved Beretningen om Hr. Lodins Tilbagekomſt til Norge i 1302: „og blev han da hængt“; en aldeles urigtig Angivelſe, hvilket nokſom fremlyſer deraf, at Lodin nævnes flere Aar efter; formodentlig have disſe Ord i den Original, hvorefter Flatø-Annalerne ere ſkrevne, været tilføjede i Margen med Henſyn til Audun Hugleiksſøn, der blev hængt i 1302, og ere af Flatø-Annalernes Skriver ved Skjødesløshed henførte til Lodin. Lodin af Bakke nævnes, ſom det vil ſees, ſeneſt i 1309 ſom Kongens højtbetroede Mand i Throndhjem.