Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
465
1308. Kong Byrges Løsladelſe.


St. Michelsdag nyde fuld Fred, og om de her opſtillede Betingelſer ikke vandt Hertug Chriſtophers Bifald, ſkulde de ſvenſke Hertuger betimeligt lade Kong Erik det vide[1]. Giſler ſynes at være blevne ſtillede fra begge Sider[2].

Denne Fredsſlutning vidner aabenbart om, at Hertugerne, ſaa gjerne deres ivrige Tilhænger, Riimkrønikens Forfatter, vil dække det over, dog maa have befundet ſig i Forlegenhed, thi Betingelſerne ere ingenlunde ſaadanne, ſom de ſelv vilde have foreſkrevet dem, om de havde haft Magten i Hænde. Dette viſer ogſaa deres næſte Skridt, hvorved de atter lagde en mageløs Underfundighed for Dagen. De vidſte, hvor ivrigt deres Broder Byrge ſtundede efter at komme paa fri Fod, og at han ſikkert vilde finde Friſten til næſte Juul utaalelig; naar de nu aabnede Underhandlinger med ham om ſtrax at løslade ham, kunde de med temmelig Vished regne paa at han for at fremſkynde Befrielſes-Øjeblikket gjerne opofrede flere af de Fordele, Fredsſlutningen til Ødknaljung ſikrede ham, om han end var underrettet om denne; men ſaa vidt man kan ſkjønne, fik han ikke engang høre det mindſte herom, førend Hertugerne begyndte at thinge med ham om Løsladelſen. Thi ſidſt i Januar eller førſt i Februar maa, ſom ſagt, Fredsſlutningen have fundet Sted, og allerede den 3die Marts ſee vi Kong Byrge i Nykøping edeligen vedtage de Betingelſer for ſin Løsladelſe, ſom Brødrene foreſkrev ham[3]. Disſe maa ſaaledes have ſkyndt ſig umiddelbart fra Fredsmødet til Nykøping, hvorhen neppe nogen Efterretning om dette kan være kommen dem i Forkjøbet, og hvor de desuden havde det i ſin Magt kun at lade den fangne Konge erfare, hvad de fandt for godt. Meget natligt fik de ham endog til at tro, at Kong Erik havde lidt et fuldſtændigt Nederlag, og at han ſaaledes ingen Hjelp fra denne kunde vente. Et Rigsmøde blev ſammenkaldt til Ørebro ved førſtkommende Maria: Bebudelſesdags Tid, for at Forliget mellem Brødrene der kunde bekjendtgjøres med ſtørſt mulig Offentlighed og bekræftes af de forſamlede Herrer. Imidlertid fik Byrge Tilladelſe til at forlade Nykøping, dog neppe endnu til at fjerne ſig fra Hertugerne, tilſammen med hvilke han faa Dage før Rigsmødet overvar et Forliig mellem tvende anſeede Herrer, Uplands Lagmand Byrge Petersſøn (den ſiden ſaa berømte St. Britas Fader) og Hr. Eliv Andres-

  1. Huitfeld S. 331. Suhm XI. 574.
  2. Giſler, der ſynes at have været ſtillede ved Ødknaljung, omtales ved Dagthingningen i Bjerge Kirke.
  3. I ſit ſenere Forſikringsdocument af 26de Marts paaberaaber han ſig og bekræfter udtrykkeligt ſine edelige Løfter aflagte i Nykøping 1ſte Søndag i Faſte.