Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
24
Erik Magnusſøn.

endog ſom halv Udlænding tildeels uden for Partierne; naar man da, ſom ſædvanligt ved en Lejlighed ſom denne, ſkulde have en Biſkop med, var der egentlig ingen, paa hvem Valget kunde falde, uden han, hvortil ogſaa kom, at hans ſæregne Stilling gjorde ham fortrinlig ſkikket til Underhandler ved det ſkotſke Hof. Cantſler Bjarne havde vel gejſtlig Oplærelſe, maaſkee ogſaa Indvielſe, men han hørte ganſke til det antigejſtlige Parti; Broder Mauritius var en gammel Kongetjener, og ſom Franciſcanermunk vel heller ikke den ſeculære Gejſtlighed i Norge ſynderlig gunſtig. Geſandterne forſynedes, ſom ſædvanligt, med en ſkriftlig Fuldmagt, der ſiden kunde opbevares i det ſkotſke Archiv til Tractatens Legitimation. Man veed ikke nøjagtigt, hvad Tid paa Aaret Geſandterne afrejſte fra Norge, da det ingenſteds angives; men det maa, ſom nys nævnt, have været ved Midſommerstid, da den endelige Egteſkabstractat blev afſluttet i Rorburgh, ikke langt fra den engelſke Grændſe, den 25de Juli 1281. Den blev dog ikke, ſom det ſynes, formeligt ført i Pennen førend nogle Dage derefter, ſandſynligviis 1ſte Auguſt, i Berwick, ved hvilken Lejlighed da ogſaa den med Kong Eriks Ratification forſonede Afſkrift af den førſte Tractat, ſom nu ikke længer gjeldende, blev cancelleret ſom det heed, det vil ſige overſtrøget og derved casſeret[1]. Dette er Aarſagen til, at man ikke kjender Indholdet af den ældre Tractat, og ſaaledes ej kan vide, hvori den har været forſkjellig fra den nyere. Ogſaa den nyere Tractat blev udſtedt i Chirograph-Form, og et Duplicat udfærdiget af det Exemplar, der ſkulde opbevares i det ſkotſke Archiv, for at bringes over til Norge og beſverges af Kongen ſamt Formynder-Regjeringen. Det ſkotſke Original-Exemplar er endnu til, og har ſiden Krigene i det 17de Aarhundrede været opbevaret i Tower i London[2]. Det norſke Exemplar er forlængſt tabt, men man har endnu Størſtedelen af en, ſom man maa antage, med Broder Mauritius’s egen Haand tagen Afſkrift af en Copie, der i Aaret 1283 verificeredes af Biſkop Narve i Bergen tilligemed de tre Abbeder Richard (af Lyſe), Gilbert (af Jonskloſtret?) og Erik (af Munkeliv)[3]. Documentet begynder ſaaledes: „I Faderens, Sønnens og den Helligaands Navn, Amen. Dette er den endelige Convention, oprettet paa St Jacob Apoſtels Dag Aar 1281, i Rorburgh, mellem den berømmelige Fyrſte, Herr Alexander af Guds Naade Skotlands Konge, i hans eget, og hans kjære Datter, den højbyrdige Jomfru Margretes Navn, med hans Søn Herr Alexanders, ſaavel ſom

  1. Se ovenfor. At Duplicatet blev laget ved Berwick, ſiges i en Paategning paa Orinigaldocumentet; at Dagen var 1ſte Auguſt, ſynes man at kunne ſlutte deraf at alle ſenere aarlige Udbetalinger beſtemmes til denne Dag.
  2. Det nøjagtigſte Aftryk findes i Acts of Parliament of Scotland, Vol. I.
  3. Langes Norſk Tidsſkrift, I. S. 43—44.