Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/448

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
426
Haakon Magnusſøn.

løb ſig til 2000 Mkr. Sterling, og disſe ſkulde han ikke engang have ſelv, men Kong Haakon lovede under hans Caution at laane dem til Hertug Valdemar i Sønderjylland. Formodentlig har Grev Jakob ſaaledes været i Gjeld eller andre Forpligtelſer til denne. Muligt og, at Udredelſes-Maaden gjorde denne Form bekvemmeſt, thi Kong Haakon ſkaffede Pengene til Veje ved at give Anviisning paa Dronning Euphemias Medgift, 3000 Mkr. Sølv, kølnſk Vegt, der førſt ved denne Lejlighed udrededes af Fyrſt Vitſlav den yngre[1], nemlig ſaaledes, at denne umiddelbart udbetalte til Hertug Valdemar de 2000 Mkr. brendt og kun det øvrige til Kong Haakon. Formodentlig har Hertug Valdemar allerede ſkyldet Vitſlav det meſte, ſaa at Transactionen for ſtørſte Delen har kunnet ſkee ved Liqvidationer. Kun for det Tilfælde at alt gik godt og Kongen ved Krigens Ende beholdt Grevſkabet, ſkulde en yderligere Godtgjørelſe udredes til Greven, efter ſex Mænds Skjøn. Hans Afſtaaelſesbrev, dateret Tunsberg den 8de Marts 1305, lyder omtrent ſaaledes: „I Betragtning af de mange og herlige Velgjerninger, vi og Vore ofte have nydt af højſalig Kong Erik og Kong Haakon, der nu regjerer, beſtaaende ſaavel i at forſvare vort Grevſkab og vort Jordegods mod. Danekongen og hans Mænd, med Krigshær og ſtore Bekoſtninger, i at opbygge Borgene Hunehals og Vardberg, og med ſtort Bryderi og betydelig Bekoſtning for ſig og Sine oftere at begive ſig til Møde med Danekongen for at underhandle for os, ſom i at overlade Hertugen af Sønderjylland under vor Caution i rede Penge 2000 Mkr. Sterling, ſamt i oftere at viſe os andre Tjeneſter og paa mange Maader at hjelpe os i vor Nød og Trang, overdrage vi i Erkjendtlighed for alle disſe Velgjerninger, ſamt i Særdeleshed fordi vi ved det nu ſtedfindende Angreb af Danekongen paa vore Slotte og Indfald i vort Grevſkab ikke formaa med egne Kræfter at gjøre Modſtand ſamt forſvare ſamme Slotte og de i dem værende Folk, ſamme vort Grevſkab Halland med fuld Ret og med alle dets Slotte o. ſ. v. til Norges Konge ſom fuld Ejendom og Beſiddelſe, for herefter ſtedſe at forblive under ham, hans Efterfølgere og den norſke Krone, og have vi ſkjødet ſamme Herr Konge bemeldte Grevſkab efter vedtagen Skik, villende at ſamme Grevſkab med dets Slotte, Godſer o. ſ. v. herefter ſkulle ejes, beſiddes og ſtores i hans Navn. Vi love derhos ærligen ved højtideligt Tilſagn, at vi troligen ſkulle overholde alt dette og aldrig handle derimod i Ord eller Gjerning, underkaſtende os og vore Børn bemeldte Herre Konges Naade,

  1. At det er Vitſlav den yngre, ſom her menes, og ilte, ſom tiere have antaget, den ældre, vil af det allerede anførte, og af hvad der nedenfor meddeles, være klart.