Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/44

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
22
Erik Magnusſøn.

fide-Løfte af de ſamme Perſoner om den ſamme Sag[1]. For øvrigt ſynes den Omſtændighed, at Giftermaalet ikke kom iſtand 1280, men førſt i anden Halvdeel af 1281, at beſtyrke hvad der fortælles i den oftere omtalte ſkotſk-engelſke Beretning, „at ſaavel den ſkotſke Kongedatter ſelv, ſom hendes Frænder og Venner havde meget imod dette Giftermaal, fordi

  1. Om alle disſe Forhandlinger vedkommende Feſtemaalet, og de derved udſtedte Breve faar man Oplysning, deels af den endelige Egteſkabscontract, deels, og fornemmelig, af den endnu i Weſtminſters Archiv opbevarede ovenomtalte Fortegnelſe paa de Brevſkaber, der den 29de September 1282 fandtes i Edinburghs Fehirdſle. Den endelige Egteſkabscontract kaldes finalis conventio, hvilket viſer, at en tidligere Convention maa være gaaet forud: den taler om allerede „indganget Feſtemaal“ (sponsalia contracta), om et af Kong Erik allerede udſtedt Brev, betreffende Morgengaven, og om Eder, ſom Dronningen og Høvdingerne allerede havde aflagt i to ſkotſke Sendebuds Nærværelſe, hvilke Sendebud ſaaledes maa være afgaaede til Norge før den endelige Tractat ſluttedes. Fortegnelſen over Brevſkaberne i Edinburghs Fehirdſle, bedſt og fuldſtændigſt aftrykte i „The Acts of the Pariamoet of Scotland“, Vol. I. nævner under den ſæregne Overſkrift „om Egtepagten med Norge“ (de nmaritagio Norvagiæ) følgende Breve: a) Transſkript af den førſte Tractat om Egtepagten, cancelleret ved Berwick. b) Den norſke Konges Ratification paa ſamme Transſkript. c) Den norſke Konges Brev om Asſignation af Morgengaven. d) Den norſke Dronnings og Høvdingernes (magnatum) Ratification, og deres Eder, at de vilde beſørge Egteſkabet gyldigt ſluttet. e) Sammes bona fide-Løfte om det ſamme. f) Sex Par Fuldmagter og det ſyvende noget udviſket (offuscatum) af Søvand, fra nogle Høvdinger i Norge om at ſverge i deres Navn. g) Den norſke Konges Løfte om at indgaa Egteſkab med Jomfru Margrete, den ſkotſke Konges Datter, og Ratification paa alt det tidligere forhandlede, i et ſtort Chirograph-Brev, der blev bragt af Hr. Robert Lupell og Godfrid. h) Den norſke Konges Fuldmagt til at fuldbyrde Egteſkabscontracten. i) Det ſidſte Chirograph-Brev, affattet i Duplicat ved Berwick, det ene Exemplar noget udviſket af Søvand. k) To andre Exemplarer af ſamme Convention, beſeglede med den norſke Konges Segl, men det ene noget udviſket af Søvand l) Qvitteringsbrev fra den norſke Konge for 3500 Mrk. (der ſtaar urigtigt 4500), der ſkyldtes for Aaret 1281, men noget udviſket ved Søvand. m) Qvitteringsbrev for ſamme Sum (her ſtaar rigtigt 3500) fra Dronningen og Høvdingerne, ligeledes noget udviſket ved Søvand. n) Afſkrift af Sager, der fandtes efter Geſandternes Skibbrud. o) To andre Fuldmagter vedrørende Anliggendet med Norge. — Af alle disſe Brevſkaber høre de, om hvilke der ſiges, at de ere noget bedærvede af Søvand (altſaa litr. f ſamt i til n) til dem, der hjembragtes af de ſkotſke Herrer, der ledſagede Margrete til Norge, og ſom paa Hjemrejſen lede Skibbrud, hvilket Fordun udtrykkeligt beretter, ſom nedenfor vil ſees. De vedkomme ſaaledes ikke de foreløbige Forhandlinger. Til disſe høre derimod litr a, der udtrykkeligt ſiges at være „den førſte Tractat“, og at være „cancelleret ved Berwick“, naturligviis da den ſidſte blev udfærdiget ſammeſteds, ſamt litr. b, c, d, e, g; det ſidſte ſiges endog udtrykkeligt at være hjembragt af de ſamme ſkotſke Geſandter, der hørte Dronningens og Høvdingernes Eed i Norge, førend Geſandterne afgik herfra, og ſom derfor rimeligvis ere dragne til Norge i Følge med de førſte fra Skotland hjemvendende Geſandter