Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/429

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
407
1302—1303. Hertug Erik Julegjeſt i Oslo.

ſamt Datteren Ragndid, gift med Thorvald Thoresſøn[1]. Kongens Valg vilde vel neppe have faldet paa Hafthor, hvis ikke hans Fader havde været en af de højbyrdigſte og rigeſte Mænd i Landet. Formodentlig var Sagen allerede bleven indledet paa Mødet i Oslo, hvor Jon, ſom vi have ſeet, var tilſtede og beſeglede Tronfølge- og Rigsſtyrelſeacten. Man veed ikke nøjagtigt Tiden, naar Feſtemaalet ſkede, kun at det var i 1302; ſandſynligviis ſkede det da efter Kongens Tilbagekomſt til Oslo i October. Agnes var da ventelig kun faa Aar gammel, ſaa at Brylluppet ikke ſtrax kunde finde Sted, men det holdtes neppe mange Aar efter. I Medgift ſkjenkede Kongen hende betydeligt Jordegods, henved 6 Merkers Bool, ſpredt omkring paa Raumarike[2].

Omſider kom Julen, og med den de længſelfuldt ventede Gjeſter[3]. Den ſvenſke Riimkrønike, forfattet af en ivrig Beundrer af Hertug Erik, der tydeligt nok kan ſees at have været et Øjevidne, beſkriver Hertug Eriks Rejſe, Ankomſt og Modtagelſe ſaaledes:

„Drottſeten Åbjørn med honom (Hertugen) war
och herrar, ſom honom till rätta bar,
Herr Matthis och herr Arwid —
de herrar hade då till ſid,
de följde deras rätta herre
hwad det ginge till bättre eller wärre.
Grefwe Jacob kom och i hans färd,

    Fald i Fejden mod Hertug Erik. Ivar Jonsſøn døde før Faderen, ſiden denne efter Kong Haakons Raad (det ſiges ikke naar) ſkjenkede 5 Øresbool i Baudange og 1 Øresbool i Sveinsrud ved Eidsvold for hans Sjæl til Aartidehold; Sønnen kaldes her Hr. Ivar (Dipl. Norv. III. 92). Hr. Jon ſelv ſkal efter Annalerne være død i 1306, men dette kan ej være rigtigt, da Kongen ved Brev, dateret Oslo 14de Septbr. 1307, ſkjenkede ham 1½ Øresbool i Gaarden Duvlaa (Doblaa) paa Raumarike (Dipl. Norv. I. 111). Formodentlig er det netop Ivar Jonsſøn, ſom Annalerne mene ved 1306, thi et Par Hdſkr. have „Jon Raudsſøn“, og dette kunde vel være Skrive- eller Læſefejl for Ivar Raudsſøn.

  1. Dipl. Norv. II. 375, ſe ovenf. S. 277 Not. 2.
  2. Ved Brev af 9de Jan. 1312 (Dipl. Norv. I. 132) giver Kong Haakon Hr. Hafthor Jonsſøn 6 Mkr. Bool i Sorkenes paa Soløer i Stedet for det Strøgods, han tidligere ved Giftermaalet havde givet ham, altſaa maa dette have fundet Sted lang Tid forud for 1312. Gaardene vare: i Smidsrud 3 Spann og 1 Øre, i Borgen i Frøyhovs Sogn 2 Sp., i Ulloo veſtre 4 Sp., i Ladueng 2 Øre, i Thrjukſtad 5½ Øre, i nordre Vittal i Lunds Sogn ½ Øre, i ſøndre Vittal 1½ Øre, i Birkeflet i Hofs Sogn (paa Fet) 2 Ører, i Ende i Matlauſagrenn 8 Ertoger, i Skjaathveit 4 Sp., i Eindriderud 2½ Øre, i Sævarlid i Nes Sogn 20 Skind, i Audunarrud 3 Sp. og 2½ Øre, i Haugalid 72 Saald, i Olſtad i Læm 3 Spann.
  3. Den 16de Decbr. var Arnbjørn Drottſete endnu i Veſtergøtland (Suhm XI. 433); altſaa var Hertugen da endnu ej afrejſt til Norge.