Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/420

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
398
Haakon Magnusſøn.

Datters egtefødde Søn nærmere op i Arvetallet end hidtil, dernæſt, hvad der var den væſentligſte Forandring, at gjøre Kvinder ſelv i visſe Slægtſkabsgrader arveberettigede, og endelig, (da Kongen ogſaa maatte være belavet paa det Tilfælde, at hans egtefødde Datter Ingebjørg døde uden Afkom, og at hans Frilledatter Agnes ſaaledes var hans eneſte Barn), at gjøre det muligt ogſaa for uegte Datters Søn at arve Tronen[1]. Det førſte opnaaedes derved, at egtefød Datters egtefødde Søn, hvilken Arveloven af 1272 ſatte i 8de Clasſe, næſt efter Kongens uegte Søn, nu ſattes i tredie Clasſe, umiddelbart efter egtefød Sønneſøn og foran egtefød ſamfedre Broder. Det andet ſkede paa den Maade, at ældſte egtefød Datter ſattes i 7de Clasſe (eller hvad der egentlig vilde blive 8de, hvis ikke den nye Arvelov havde ſlaaet Broderſøn og Farbroderſøn ſammen i en Clasſe) og efter hende ældſte egtefød Datter af egtefød Kongeſøn eller eventuelt af egtefød Kongedatter i 9de Clasſe, mellem Farbroderſøn (6te Clasſe) og Frilleſøn, der nu kom i 9de Clasſe, ſamt Syſter, Faders Syſter og Broderdatter, alle egtefødde, i 12te Arv; hvorhos det overhoved tilføjedes, at naar man maatte gaa længer hen i Slægten, og rette ſig efter det almindelige Arvetal, ſkulde dog Kvinder være arveberettigede, hvis ikke mandlige Slægtninger fandtes. Endelig ſkeede den tredie Hovedforandring ved at indføre i Arvetallet uegte Datters egtefødde Søn, nemlig i 9de Arv, næſt efter Frilleſøns egtefødde Søn og Frilleſøn, men foran Syſterſøn. Altſaa kom Arvetallet nu til at ſee ſaaledes ud: 1) ældſte egtefød Søn; 2) ældſte egtefød Sønneſøn; 3) ældſte egtefød Datters egtefødde Søn; 4) ældſte egtefød ſamfedre Broder; 5) ældſte egtefød ſamfedre Farbroder; 6) a) ældſte ſamfedre egtefød Broders egtefødde Søn, b) ældſte egtefødde Søn af egtefød ſamfedre Farbroder; 7) ældſte egtefød Datter; 8) a) egtefød Datter af egtefød Søn, b) egtefød Datter af egtefød Datter; 9) a) ældſte egtefød Søn af uegte Søn, b) uegte Søn, c) uegte Datters egte Søn; 10) egtefød ſamfedre Syſters ældſte egtefødde Søn; 11) afdøde Konges Moders ſamfedre egtefødde Syſters egtefødde Søn[2], og endelig 12) a) egtefød ſamfedre Søſter, b) egtefød Faders ſamfedre egtefødde Syſter, c) egtefød ſamfedre Broders egtefødde Datter, og endelig næſte mandlige eller eventuelt kvindelige Arving. Til Forebyggelſe af al Misforſtaaelſe tilføjes

  1. Sammenl. hermed det ældre Arvetal, fremſtillet ovf. IV. 1. S. 539, hvor der dog i No. 11 ſkal læſes „Faders“, ikke „Farfaders“ eg „Syſkendebarn“.
  2. Det er beſynderligt nok, at det ældre Arvetals 10de Clasſe, Nærſyſkendebarn med mandligt Led her udelades, thi de ſynes dog at burde bade været omtalte. At 11te Clasſe eller Syſkendebarn gjennem Faderſyſter udelades, er i ſin Orden, ſiden Faderſyſter ſelv førſt i 12te Clasſe ſtedes til Arv.