Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
384
Haakon Magnusſøn.

kommen til Nidaros om Sommeren, thi den 2den Auguſt udſtedte han en Circulærſkrivelſe til alle Biſkopsſtole og Capitler ſamt Abbeder i Nidaros Provins om at proclamere Dommens Gyldighed og paabyde dens Efterkommelſe hver i ſin Kreds. Capitlet i Nidaros beſørgede den ſtrax omſendt[1], og ſom en Følge deraf bekjendtgjorde Biſkop Narve med ſit Capitel i Bergens Chriſtkirke den 6te September Dommens Hovedpunkter, til hvilke nu ogſaa kom at Erkebiſkoppen ſkulde udrede 60 Guldgylden i Proces-Omkoſtninger[2], end videre, at Erkebiſkoppen følgelig inden den af Decanen beſtemte Friſt var pligtig at gjengive Chorsbrødrene hvad der tilkom dem og hvad han urettelig havde forholdt dem; ſamt at Jon Elg og de øvrige Chorsbrødre hverken vare forbudte, excommunicerede, ſuſpenderede eller afſatte, men at de vare af godt og ubeſmittet Rygte, Kirkens lydige Sønner, og fuldt berettigede til Adgang i Domkirken. Lignende Bekjendtgjørelſer have vel omtrent paa ſamme Tid fundet Sted i de øvrige Domkirker inden Provinſen. Den 7de Septbr. bekjendtgjorde Abbederne af Tuterø og Holm i Nidaros ifølge de tvende ovennævnte Biſkoppers og Decanens Bud, at Chorsbrødrene herved vare ſatte i fuldſtændig Beſiddelſe af Olafskirken og Byneſets Kirke m. m., ſamt forbød under Bannsſtraf enhver, hvilken ſom helſt, at gjøre dem deres Ret til Indtægten af disſe Kirker ſtridig, eller paa nogen Maade at forholde dem deres Landſkyld, Tiender eller Olafs-Ofret[3]. Da Chorsbrødrene vare ſaa hidſige paa at lade forkynde deres Triumf, kan man vel heller ikke tvivle paa, at de nu tilſideſatte al Skaanſel og Sømmelighed i Adferd mod Erkebiſkoppen ſelv, ikke agtende hans Alder og Verdighed. Erkebiſkoppen, der ej mere kunde ty til Paven, havde nu ingen anden at henvende ſig til, end Kongen, ſom paa denne Tid var i Bergen[4]. Han ſkrev til ham, klagede over den Overlaſt, Chorsbrø-

  1. Dipl. Norv. IV. 57. Dette er et Brev fra Capitlet.i Nidaros til Capitlet og Abbederne i Stavanger (Biſkoppen ſelv var nemlig paa denne Tid død), indeholdende en Gjenpart af Everhards Brev af 2deu Auguſt, med Anmodning om at efterkomme det deri indeholdte Paalæg.
  2. Biſkop Narves og Capitlets Brev, dat. Bergen 6te Sept. 1303, Dipl. Norv. III. 54.
  3. Abbedernes Brev af 7de Sept. 1303, Dipl. Norv. III. 55. Naar det her heder, at de indførtes i Olafskirken og Steins Kirke paa Neſet, menes med Henſyn til den ſidſte kun Tienderne deraf, efter hvad Dommen ſelv udviſer. Kirken ſelv blev endnu i Erkebiſkoppens Beſiddelſe, indtil i 1308, da han heelt og holdent overlod den til Chorsbrødrene, Dipl. Norv. III. 72.
  4. At Kongen da var i Bergen, og havde været her i det mindſte fra Juli af, ſees af flere Breve. Den 29de Mai var han endnu i Tunsberg, ſom vi have ſeet; men den 15de Juli udſtedte han et Brev i Bergen (Munkelivsbogen S. 134), ligeſaa 23de Auguſt, 6te og 11te October, (Dipl. Norv. II. 69, III.