Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
336
Haakon Magnusſøn.

Formodentlig henhører til denne Tid et Brev til Kongen fra Abbed Arne i Holm og en Erik paa Lade, hvori de, da de, ſom de ſige, vide bedſt Beſked om Sagen, underrette ham om, at Chorsbrødrene havde maattet lide ſtor Overlaſt og Haan, og bede ham paa det indſtændigſte om at lade dem nyde fin Ret[1]. Sandſynligviis var det ogſaa paa denne Tid, at Erkebiſkoppen erklærede den ham ſaa forhadte Chorsbroder Jon Elg, Capitlets Skatmeſter, afſat fra Embede og Beneficium, hvis han ikke inden en beſtemt Tid afgav til Erkebiſkoppen de til Chriſtkirkens Bygning ſkjenkede Gaver, ſom dog Capitlet i Forening med Erkebiſkoppen ſkulde beſtyre[2]. Hans Ferd vakte overhoved ſaadan Forargelſe, at ej alene Abbeden af Holm, ſom nys berørt, men ogſaa hele Skolen og alt Byfolket erklærede ſig for Chorsbrødrene, og der blandt hele Gejſtligheden ikke fandtes Nogen, der turde eller vilde frembære noget Budſkab, der var disſe imod[3]. Det er ſandſynligt, at Erkebiſkoppen under ſit Ophold i Oslo virkelig har faaet Kongen noget omſtemt til ſin Fordeel, og derved udvirket, at Dommens Fuldbyrdelſe og overhoved Sagens endelige Afgjørelſe endnu indtil videre udſattes, ſamt at han, tryg herved, efter ſin Hjemkomſt til Nidaros, der ſynes at have fundet Sted ſidſt i 1299, har vedblevet med ſin utilbørlige Fremferd mod Chorsbrødrene, hvilket igjen kan have foranlediget hiin Skrivelſe fra Abbed Arne og Erik paa Lade til Chorsbrødrenes Fordeel. Thi ſaa meget er viſt, at Kongen ikke længe efter, nemlig den 10de Februar 1300, fandt ſig foranlediget til at udſtede nyt Beſkyttelſesbrev for dem, hvorved han ſærſkilt paalagde ſine Sysſelmænd at ſkaffe dem Ret.i alle Dele mod hvem ſom helſt; og dette Brev er dateret fra Loo[4], hiin Gaard i Opdal[5], paa Vejen til Nidaros, hvor Kong Haakon Haakonsſøn havde ladet bygge en Veitſlehall med Capell; man ſkulde ſaaledes endog friſtes til at tro, at Kongen i den Anledning, midt om Vintren, havde foretaget en Skynderejſe heelt op til Nidaros. Men ſaa langt kom han vel neppe, eller i alle Fald kan han kun have været der i nogle ganſke faa Dage, thi man finder ingenſteds omtalt, at han i Januar eller Februar 1300 gjeſtede Nidaros, og hiin 10de Februar, da han udſtedte Beſkyttelſesbrevet, ſynes han allerede at have været paa Tilbagerejſen, da vi ſex Dage efter finde ham paa Faagaberg (Faaberg) ſyd-

  1. Dipl. Norv. II. 56.
  2. Dette ſees af Mag. Baltrams Dom, dateret Rom 11te April 1302, Dipl. Norv. III. 50.
  3. Laurentius Saga, Cap. 13.
  4. Dipl. Norv. II. 57.
  5. Se ovf. IV. 1. S. 130.