Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/319

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
297
1293—1294. Peter Gudleiksſøn paa Island.

af Madrevalle over til Norge, opſøgte Kongen, til hvem Thorlak nu overleverede den omtalte Foreſtilling. Imidlertid havde Kongen beſkikket den unge Ridder Hr. Peter Gudleiksſøn paa Eid til Sysſelmand over hele Nordlændinge-Fjerdingen[1]. Han kom til Island om Sommeren[2], blev ſtrax indbuden af Biſkop Jorund til at være hans Vintergjeſt paa Hole Biſkopsgaard, og modtog Tilbudet. Formodentlig havde han et ſærſkilt Erende, ſiden han kun opholdt ſig et Aar paa Øen, men hvad dette Erende var, vides ikke, ligeſaa lidt ſom hvad han for øvrigt udrettede. Maaſkee ſkulde han ſøge at berolige Gemytterne ved gode Løfter og overhoved megle Fred og Enighed, hvortil han ogſaa ſynes at have været vel ſkikket, da de Træk, der ere os opbevarede om ham viſe os ham ſom en godmodig og ſpøgefuld Mand[3]. Da han den følgende Sommer (1294) forlod Island, medtog han ogſaa den nys omtalte Preſt Laurentius Kalfsſøn, der var bleven nøje kjendt med ham, og benyttede ſig af den gode Lejlighed til at kunne komme fra Hole, hvor han ſiden Begivenheden med Sigurd i Lid ikke længer befandt ſig vel. Imidlertid havde, tidligt om Vaaren, ogſaa Hr. Erlend ſterke, begivet ſig til Norge, og ſaavel han, ſom Jon Lagmand, Hr. Thord paa Madrevalle, og ſandſynligviis ogſaa Thorlak Lagmand vare allerede lidt før Pintſetid i Tunsberg, hvor Kongen og Hertugen ſkulde møde Geſandterne fra de tydſke Stæder, og ſlutte et nyt Forliig med dem. Det er ikke uſandſynligt, at de alle fire, eller i det mindſte et Par af dem, havde været i Følge med Kongen paa hans Tog fra Bergen, og oppebiede i Tunsberg hans og Hertugens Tilbagekomſt fra det ovenfor omtalte Forliigsmøde i Kjøbenhavn[4]. Under hiint Ophold i Tuns-

  1. Annalerne, ſaavel ſom Laurentius Saga. Han kaldes her kun „Peter af Eid“, men at han er den ſamme ſom „Peter Gudleiksſøn“, ſees af Munkelivsbogen S. 57, hvor han 1298 ſælger Helge Hviit 14 Maanedmaters Bool i Eid i Nordfjord, og Side 146, hvor han ſælger Abbeden til Munkeliv 20 Maanedmaters Bool i ſit Odel, Eid i Stryn i Nordfjord. Formodentlig var han en Søn af Gudleik Villjamsſøn. At han maa have været ung i 1293, ſees deels deraf, at han førſt Aaret efter begyndte Frieri, deels deraf, at han nævnes temmelig længe derefter.
  2. Han var i Bergen den 3die Marts 1293, ſe Munkelivsbogen S. 86.
  3. Laurentius Saga Cap. 7. Der var megen Spøg, fortælles der, mellem Peter og Laurentius, der ſelv var ung (26 Aar gl.); engang ſpurgte Laurentius ham, hvorledes de ſøſyge ſaa ud: Peter vilde dengang ikke ſvare ham derpaa, men ſiden, paa Overrejſen, da Laurentius blev meget ſøſyg, ſagde Hr. Peter: „nu kan jeg beſvare dit Spørgsmaal; den ſøſyge er graaladen og indfalden, ſom Du“.
  4. Hr. Jon Lagmand paa Island, Hr. Erlend ſterke og Hr. Thord paa Madrevalle nævnes i Dipl. Norv. I. 82 og 83, ſom nærværende i Tunsberg baade den 2. den. Juni 1294, ved Vige Lagmands før omtalte Domsafſigelſe, og den