Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
254
Erik Magnusſøn.

ſaadanne Forpligtelſer paa ſin Konges Vegne, ſom de, Hr. Audun i Kong Eriks Navn vedtog i en Subſidie-Tractat, der ſluttedes i Paris den 22de October. Hovedpunkterne i denne højſt merkelige Overeenskomſt ere følgende:

1. I den Krig, ſom Frankriges Konge for Tiden fører mod Englands Konge ſamt hans Hjelpere, navnlig Kongen af Tydſkland, ſkal Norges Konge ſtaa ham bi med Raad og Daad, og underſtøtte ham med tohundrede Langſkibe (galeis) og hundrede ſtore Skibe, vel og tilſtrækkeligt forſynede med Vaaben, Krigsredſkaber, Levnetsmidler m. m., fire Maaneder hvert Aar, ſaa længe ſom Krigen varer, ſamt med 50,000 gode, udvalgte og vel udruſtede Krigsfolk, af hvilke fire ſkulle foreſtaa hvert Skib eller Galej.

2. I Vederlag for denne Hjelp ſkal Frankriges Konge udbetale Norges Konge 30,000 Pund Sterling, dog ſaaledes, at hvis han ikke ønſker ſaa mange Hjelpetropper, ſkal Norges Konge dog være forpligtet til at ſende ham det Antal, han forlanger, men der ſkal ſkee forholdsviis Afdrag i Summen, ſaaledes f. Ex. at hvis den franſke Konge kun ønſker en Trediedeel af Troppeantallet, ſkal han og kun betale en Trediedeel af Summen. Hvis han ønſker at beholde Hjelpetropperne hos ſig udover de beſtemte fire Maaneder, ſkal han forholdsviis godtgjøre dette[1].

3. Med Henſyn til Troppernes Stilling og Subſidiepengenes Betaling beſtemmes, at hvert Aar inden Midten af Marts Maaned ſkal Frankriges Konge tilkjendegive Norges Konge, hvor ſtort Antal Tropper han ønſker førſtkommende Vaar. Denne Styrke ſkal Norges Konge da ſkaffe til Veje, ſaa at den, fuldfærdig, kan tiltræde Overfarten den 1ſte Mai; imidlertid ſkal Norges Konge have ſendt paalidelige Mænd til Flandern for at modtage Pengene, ledſagede af Giſler, der borge for at Hjelpetropperne rigtigt komme tilſtede; Kongen af Frankrige ſkal da inden ſamme Mai Maaned have udbetalt i gode og lovlige Sterlinger eller Gros de Tours, hvad der maatte være at ſvare for to Maane der, nemlig 15000 Pd. Sterling, hvis den hele Styrke var forlangt, og forholdsviis mindre, hvis en ringere Styrke ønſkedes. Den anden i Halvdeel af Summen, for de ſidſte to Maaneder, 15000 Pd. Sterl. eller forholdsviis mindre, ſkal han betale, naar de to førſte Maaneder ere forløbne, om han ellers ønſker at beholde Tropperne den hele Tid;

  1. Uagtet det af Ordene i denne Artikel ſkulde ſynes ſom om de 30000 £ var alt, hvad der ſkulde betales, om endog Krigen varede i flere Aar, viſer dog Art. 3 tydeligt, at Summen ſkulde betales for enhver firemaanedlig Udruſtning af 50000 Mand.