Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
204
Erik Magnusſøn.

opſtod der dog blandt Skoterne et Sagn om, at Nordmændene ſiden „den norſke Piges“ Tid havde Rettigheder paa Skotland, ſom de ſeent eller tidligt vilde kræve med væbnet Haand; man ſang et myſtiſkt Vers af den bekjendte ſkotſke Digter og Spaamand, Thomas af Erceldoune, kaldet Thomas Rhymer, hvor der hentydes til den ſorte Flaade, der ſkulde komme fra Norge til Forth-Fjorden; førſt naar den var borte, heed det, ſkulde man kunne bygge varige Borge:

It will be seen upon a day
Between the Bass and Bay
Craigin and Fidderay, —
The black fleet of Norroway;
Quhen the black fleet is come and gane
Then may they biggit thair burgh of lime and stane,
Quhilk they biggit ak straw and hay,
That will stand till doomes day
[1].

80. Fortſatte Fiendtligheder med Danmark. Krigstoget i 1293, nye Forhandlinger med de tydſke Stæder, det danſke Tog til Halland og Elveſysſel i 1294, Erkebiſkop Jens’s Fængſling, og Fyrſternes Sammenkomſt i Kjøbenhavn.


Medens disſe Forhandlinger med Skotland ſtode paa, havde Ufreden med Danmark, ſom det ſynes, næſten ganſke hvilet. Om Sommeren 1291 havde den danſke Konge endog følt ſig ſaa tryg, at han med ſin Moder gjorde en Rejſe til Eſtland[2]. Dette havde han neppe vovet, hvis han

    S. 463) og hans Søn Alexander, hvilke alle tre under 7de Juli gave Forſikring om at de ſkulde holde Fred paa Øerne indtil næſte Parlement, 14 Dage efter Michelsdag (Rymer l. c.).

  1. Om Thomas af Erceldoune eller Thomas Rhymer, ſe iſær Indledningen til Sir Walter Scotts Udgave af Triſtam og Iſolde. Han levede idet 13de Aarhundrede, og man har tillagt ham flere Spaadomskvad om Skotlands tilkommende Skjebne, blandt hvilke dog det her anførte ikke plejer at findes; det er nemlig kun meddeelt af Mag. Abſalon Pedersſøn i hans „Norges Beſkrivelſe“, Suhms Samlinger II. 73, men meget forvanſket, ſkjønt ikke værre, end at det lader ſig berigtige, ſaaledes ſom ovenfor er ſkeet. Baſs eller Baſs Rock, Craig og Fidderay eller Fiddra, der nævnes i Verſet, ere Holme i Indløbet til Forth-Fjorden. Altſaa. „den vil en Dag i Tiden blive ſeet, mellem Baſs-Rock, Bugten, Craig og Fiddra, (følgellg i Forthfjorden), den ſorte Flaade fra Norge; naar den ſorte Flaade er kommen og gaaet, da førſt kan de bygge deres Borg af Kalk og Steen, ſom de før byggede af Straa og Hø; den vil ſtande til Dommedag.
  2. Suhm, XI. S. 103; efter Arndts liefl. Chronik. II. 69 og Gadebuſch liefl. Jahrh I. 332.