Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
194
Erik Magnusſøn.

for des eftertrykkeligere at kunne befordre ſine egne og ſin Datters Anliggender, havde han laant, hvad han ſaaledes havde tilgode, nemlig 2800 Mkr., af ſine kjære Kjøbmænd William Daverſon og William Suat, imod at give dem Anviisning paa hiin Afgift; han anmodede derfor Edward om hans kraftige Medvirkning til at Skotlands Rigsforſtandere og Camerarier udbetalte disſe Penge til ſamme Kjøbmænd, hvorom han ogſaa havde tilſkrevet dem umiddelbart[1]. Man kan for Reſten ikke godt ſee, om de Geſandter fra Norge, Kong Edward ventede, ſkulde ſendes tidligere end Margrete ſelv, eller om det var de ſamme, der ſkulde være i Følge med hende. Det ſidſte ſynes dog at være det rimeligſte, da der ſaa ſildigt ſom førſt i September, da Kong Edward ſkrev hiint Brev om Lejde for de norſke Geſandter, kun var to Maaneder til Allehelgensdag, inden hvilken, i det aller ſeneſte, Margrete ſelv ſkulde være kommen til Skotland, og i denne korte Tid vilde man vel neppe ſende to Geſandtſkaber. Man erfarer desuden af ſenere Brevſkaber og Beretninger[2], at det var Kong Eriks Beſtemmelſe, allerede temmelig tidligt, enten ſidſt i September eller førſt i October, at ſende hende til Orknøerne, hvorfra hun deſto lettere til den beſtemte Tid kunde indtreffe i Skotland, og de Geſandter, der fulgte hende, kunde da lettelig, om det behøvedes, foreløbigt aflægge et Beſøg der eller i England; men den egentlige Afſlutning af Egteſkabscontracten ſelv, der for Reſten med Henſyn til Kong Erik nu var en blot Formſag, ſynes at ſkulle have foregaaet paa Orknøerne, hvorhen derfor ogſaa ſaavel engelſke ſom ſkotſke Befuldmægtigede ſkulde begive ſig. De ſkotſke Magnater havde allerede ſendt et Geſandtſkab, beſtaaende af tvende velſtuderede og retſkafne Mænd, Michael af Wemyng og Michael Scott, til Norge for at afhente Margrete[3]; formodentlig var det da efter Overlæg med dem, at den her omhandlede Beſtemmelſe blev truffen.

Om Maaden, hvorpaa den unge Margrete udſtyredes og afſendtes fra Norge, og af hvilke Herrer og Damer hendes Følge beſtod, er ingen Optegnelſe levnet. Det er ikke uſandſynligt, at Magiſter Huguitio har været med, da det lader til, at han havde ſaa meget med Margretes Anliggender at beſtille; maaſkee ogſaa Mag. Peter Algøtsſøn, der ligeledes ſees at have været meget brugt i disſe Sager. Men om de medſendte Baroners og Ridderes Navne er det umuligt at fremſatte nogen ſikker Gjetning. Saa meget kan man alene ſige med Vished, at Bjarne Erlingsſøn ikke kan have været med, da han juſt paa denne Tid indſtevnedes af Erkebi-

  1. Brev, uden Datum, hos Rymer S. 732.
  2. Se fornemmelig det nedenfor meddeelte Brev fra Biſkoppen af St. Andrews.
  3. Fordun, Hearnes Udgave S. 953.