Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
136
Erik Magnusſøn.

mindſt henved 60 Saar, hvoraf hvert iſær havde været nok til at ende hans Dage. Derpaa begave de ſig bort i Stilhed, ſom de vare komne, og det varede nogen Tid, førend man opdagede, hvo de vare.

73. Indre Forhold i Landet. Dronningens Myndighed og hendes Død. Alf Jarls Fejde eller Opſtand, Nederlag, Utlegd og Flugt.


Den førſte Halvdeel af det følgende Aar 1287 var riig paa vigtige Begivenheder i Norge, og det er kun Skade, at de Beretninger, ſom ere os levnede derom, ere ſaa magre og mangelagtige. Dronning Ingeborg døde den 24de eller 26de Marts[1], og dette maatte nødvendigviis medføre mange Forandringer, da Kongen, ſom det udtrykkeligt ſiges, og hvad der allerede ovenfor er berørt, nu kom til at raade mere end før, og et mildere Syſtem blev herſkende. Ligeledes døde Hr. Erik Duggalsſøn, en af de fornemſte Regjeringsherrer. For Alf Jarl og hans ærgjerrige Planer maatte Dronningens Død ſikkert være yderſt ubelejlig, og det ſtaar viſtnok i umiddelbar Forbindelſe dermed, at vi ſtrax efter finde ham i Spidſen for en Oprørsflok, ſom det ſynes imod Hertugen ſelv. Hvad der berettes herom, er kun følgende: at der blev ſat Ild paa Byen Oslo[2], hvoraf i det mindſte en Deel ſynes at have været afbrændt, at derpaa Hr. Hallkell Agmundsſøn, Befalingsmanden paa Oslo Slot, blev tagen til Fange af Alf Jarl, og kaſtet i Fængſel, ſamt derefter mod Tro og Love dræbt paa Iſegran, men at Alf og alle de, der fulgte ham, bleve lyſte utlæge i Norge, og at han ſelv reddede ſig ved at flygte til Sverige, men at Aslak Skjenker med ſyv andre blev hængt, og ikke færre end 260 af hans Sveitunger eller Krigsmænd bleve dræbte[3], og at Hertug Haakon ſiden efter den 19de Auguſt, fra Oslo tilſkrev Staden Lübeck i et nyt Frihedsbrev ſaaledes: „Da vi nu lykkeligen reſidere i det Hertugdømme, ſom vor Fader, Kong Magnus, from Ihukommelſe, efterlod os, tænke vi idelig og altid paa, hvorledes vi paa ſømmeligſte Maade kunne efterfølge vor Faders Exempel i alle Slags Dyder, der, ſom vi visſeligen tro, ſtraale herligt hos Gud, og leve over hele Jorden i Menneſkernes Erindring og Omtale,

  1. Arne B. Saga Cap. 61. Der ſtaar: Dronningen døde næſte Dag … Mariæ Bebudelſe; der ſees ikke, om det var før eller efter.
  2. Isl. Annaler, ved 1287. Det maa her lægges ſærdeles Merke til, at der ikke ſom ved de ſædvanlige Beretninger om Ildebrande ſtaar brann bœr í Osló, men brendr bœr í Osló, hvilket betegner, at Oslo By blev ſat i Brand.
  3. Sammeſteds; dog maa her ogſaa de nedenunder Texten anførte Varianter tages med.