Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
IV

Underhandlinger med de tydſke Stæder, ſom ſøgte at udvide ſine Friheder i Norge, og ſom ligeledes en Tid laa i Feide med dette Rige, og overhoved de nærmere diplomatiſke Forbindelſer, hvortil alt dette gav Anledning ej alene mellem Nordens egne Hoffer indbyrdes, men og mellem de nordiſke og andre nordeuropæiſke Hoffer, have affødt en Mængde høiſt vigtige og oplyſende Actſtykker, af hvilke vel de fleſte, ſom engang fandtes i norſke Archiver, nu desverre ere tabte, men hvoraf dog Gjenparter tildeels findes andetſteds, iſær i det kongelige danſke Geheime-Archiv. Dette var i ſin Tid overvettes rigt i ſaa Henſeende, hvilket man kan ſee af Huitfelds „Danmarks Riges Krønike“, thi her findes en Mængde Documenter optagne i ſin Heelhed, hvoraf mange nu ej længer ere til, og ved at underſøge dem nøjere, ſeer man tydeligt, at de ej alene ere de oprindeligt danſke eller Danmark tilhørende Archivſager fra det 13de og 14de Aarhundrede, men ogſaa en heel Deel ſvenſke fra Kong Byrges Tid, ſaa at det er klart, at denne ved ſin Flugt til Danmark i 1318 har medbragt hele ſit Archiv. Det er denne rige Skat af Actſtykker, der gjør Huitfelds Verk uundværligt ei alene for danſke, men ogſaa for ſvenſke og norſke Hiſtorieſkrivere; hans Fremſtilling, reen annaliſtiſk, og høiſt ukritiſk, har ei ſtort at betyde. Man kunde alene ønſke, at han havde gjengivet Documenterne med ſtørre Nøjagtighed, end ſkeet er, thi iſtedetfor at meddele dem paa Latin, hvori de ſaagodtſom alle ere affattede, giver han dem ſedvanligviis i danſk Overſættelſe, der ikke altid er nøjagtig; derhos ere ofte Navnene meget forvanſkede, og heller ikke Dateringen altid ſikker. Han maa ſaaledes benyttes med megen Varſomhed. Imidlertid maa man være ham taknemmelig for hvad han har ydet, thi uden hans Verk vilde meget aldeles ſporløſt være tabt. Huitfelds Verk er nu i diplomatariſk Henſeende gjort ſaagodtſom overflødigt ved Suhm’s „Hiſtorie af Danmark“, der fra det 13de Aarhundrede ophører at være en Hiſtorie i ſedvanlig Betydning, men meget mere kan kaldes hiſtoriſke Regeſter, thi for hvert Aar findes her anført, enten i Udtog, eller udførligt, alt, hvad der paa den Tid, da Verket udarbeidedes, til Oplysning af ſamme Aars Hiſtorie forefandtes og for den flittige Samler var tilgængeligt, af trykte og utrykte Kilder, Annaler, Hiſtoriebøger, Brevſkaber o. ſ. v., og det ei alene vedkommende Danmarks, men ogſaa Norges og tildeels Sveriges Hiſtorie. Uagtet viſtnok meget ſiden Suhms Død er draget for Lyſet, ſom han ikke kjendte, og meget, ſom han har, bedre udgivet og forklaret, er ligefuldt hans Verk umiſteligt for den nordiſke Hiſtoriegranſker, og jeg tilſtaar oprigtigt, at jeg uden det enten ſlet ikke, eller kun med ſtørſte Møje og