Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/758

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
740
Harald Gille.

Han kaldte ſine viſeſte og mægtigſte Mænd til ſig, for at overlægge med dem om hvad der nu var at gjøre. Nogle raadede ham nu til at dele Jarldømmet med den ene af de angribende Prætendenter, for ikke at have dem begge to at ſtride med, andre at drage over til ſine Venner i Katanes for at ſee, hvad Hjelp han der kunde faa. Men ingen af disſe Raad behagede Jarlen. Han vilde ikke, ſagde han, nu tilbyde den Mand en Deel af ſit Rige, hvem han faa beſtemt havde afviiſt, da han bad derom med det Gode; og han fandt det upasſende for en Høvding at fly fra ſit Land uden at have vovet en Dyſt. Hans Beſlutning var derfor, ſtrax at ſende Folk rundt om paa Øerne for at ſamle Mandſkab, og derpaa ſtrax binde an med Ragnvald Jarl, førend Syderøyingerne kom. Dette ſkede. Endnu ſamme Nat kom trende mægtige Høvdinger, der boede i Nærheden, til Jarlen hver med ſit vel bemandede Skib; det fjerde ſkaffede hans Vert, Sigurd paa Veſtnes; det femte havde han ſelv. Med disſe fem Skive ſtyrede han Dagen efter over til Roſsø, ſandſynligviis til Kirkevaag, hvor han fik en Deel Folk, men ikke flere Skibe, ſaa at de, han havde, næſten vare overfyldte. Desuagtet var det hans Henſigt, ej at oppebie videre Forſterkning, men allerede den følgende Dag at ſtyre til Hjaltland og opſøge Ragnvald Jarl. Men om Morgenen, kort efter Solens Opgang, blev det ham meldt, at man havde ſeet en Deel Langſkibe, ti eller tolv, komme ſøndenfra over Pettlandsfjorden. Jarlen ſkjønnede at dette maatte være Frakarks Flaade, og befalede at man ſkulde ro den i Møde faa hurtigt ſom muligt, medens derimod Sigurd af Veſtnes og en anden af hans Høvdinger, Olaf Rolfsſøn fra Gaareksø, bad ham give ſig Tid og drage langſomt afſted, for undervejs at optage al den Forſterkning, ſom i Løbet af hver Time ſtrømmede til ham. Dette ſkede, og de vare ſaaledes netop komne forbi Tannſkaarenes[1], et Par Mile nordøſt for Kirkevaag, da de ſaa Frakarks Skibe, tolv i Tallet, komme frem bag om Dyrnes-Mulen[2]. Nu gjorde Jarlen Holdt, og gav Befaling til at binde ſine Skibe ſammen. En mægtig Bonde, ved Navn Erling, der boede paa Tannſkaarenes, kom til ham med ſine fem raſke Sønner, og tilbød ham deres Hjelp, men der var ſaa trangt ombord, at man ej kunde modtage dem, derimod bad Jarlen dem, tinder Slaget at ſkaffe Vaabenſtene til Veje og bringe dem til Skibene, for ſaa vidt det lod ſig gjøre. Man var juſt færdig med alle Tilberedelſer, da Ølve Roſta kom med ſine Skibe og begyndte Angrebet. Han ſelv havde et ſtort Skib, hvilket han lagde ind til Jarlens; hans øvrige Skibe vare derimod ſmaa, og dem angreb Olaf fra Gaareksø ſaa eftertrykkeligt, at han i kort Tid ryddede tre af dem. Imidlertid havde

  1. Ny Tankerneſs, Spidſen af Halvøen mellem Inganesbugten og Deerſound.
  2. Nu Moul af Deerneſs.