Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/93

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
65
Nor og Gor.

Fornjot havde 3 Sønner, Hleer, ſom vi kalde Øger, Loge og Kaare; Kaare var Fader til Froſte, Froſte til Snæ hin gamle, denne til Thorre, der havde to Sønner, Nor og Gor, og en Datter ved Navn Goe. Thorre var en ſtor Blotmand, ſom hvert Aar ved Midvinter holdt et Blot, der kaldtes Thorreblot, og hvoraf Maaneden fik Navn. En Vinter ved Thorreblot hændte det ſig at Goe blev borte. Man ledte forgjeves efter hende, og da en Maaned var hengaaen, lod Thorre anſtille et Blot for at man kunde erfare, hvor Goe var bleven af, men heller ikke deraf blev man klogere. Tre Vintre derefter aflagde Brødrene det højtidelige Løfte, at de ſkulde lede efter hende, og aftalte at Nor ſkulde lede til Lands, men Gor drage til Skibs og lede langs Øer og Udſkær. Begge Brødre havde mange Folk med ſig. Gor ſejlede med ſine Skibe ud langs Havbugten, gjennem Aalandshavet, ledte langs Sviaſkærene og Øerne i Øſterſøen, derpaa langs Gauteſkærene, Danmark og de danſke Øer, hvor han fandt ſine Frænder, der nedſtammede fra Hleer hin gamle paa Hleesø; han fortſatte Rejſen uden endnu at høre noget til ſin Syſter. Nor biede indtil der faldt Snee og blev godt Skidføre, da drog han fra Kvænland indenfor Havbugten og kom til det Land, hvor Lapperne boede, bagenfor Finmarken. Lapperne vilde hindre ham fra at drage gjennem deres Land, men da Nor og hans Mænd iſtemte Hærraab og ſvingede Vaabnene, bleve Lapperne forfærdede og løb ſin Vej. Nor fortſatte Rejſen veſter til Kjølene og var længe ude, ſaa at de ej ſaa noget til Folk, men ſkød Dyr og Fugle til ſin Underholdning. Endelig kom de didhen, hvor Vandene løb mod Veſten; de fulgte Vandenes Løb og kom til Søen. Der var en ſtor Fjord, ret ſom en Havs-Botn, hvis Bredder vare ſterkt bebyggede og til hvilken ſtore Dale gik ned. Indbyggerne ſamlede ſig ſammen og begyndte Strid med Nor, men han ſejrede ſom ſædvanligt, ſaa at alle hans Modſtandere faldt eller flygtede; Nor og hans Mænd underlagde ſig hele Egnen, drog rundt om Fjorden, underkaſtede ſig Landet, og blev Konge over de Hereder, der laa indenfor Fjorden. Denne Fjord blev ſiden kaldet Throndhjem. Nor opholdt ſig der om Sommeren indtil det begyndte at ſnee paa Højderne, da ſtevnede han opad den Dal, ſom gik ſydefter fra Fjorden. Nogle af ſine Mænd lod han drage nærmere Søen over Mørerne; ſelv drog han ſønder over Fjeldet, der var ſøndenfor Dalsbunden, og fremdeles ſønder langs Dalene indtil han kom til Mjøſen, underkaſtende ſig Landet hvor han kom. Da vendte han ſig veſter over Fjeldet fordi han hørte at hans Mænd havde lidt et Nederlag af en Konge ved Navn Sokne; han drog igjennem et Hered, ſom de kaldte Valdres, og derfra til Søen, til den lange og ſmale Fjord, ſom nu heder Sogn: der mødte han Sokne, ſom han fældede efter et heftigt Slag. Derfra gik Nor til den Fjord, der gaar ud fra Sogn mod Nord, og hvor Sokne havde herſket, det Sted heder nu Soknedal. Der opholdt Nor ſig længe,

Munch. Det norſke Folks Hiſtorie. 1.