Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/736

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
708
Erik Blodøxe.

kom med to Skibe til Norge[1]; etſteds ſiges der, at han paa ſin Rejſe til Norge blev overfalden af Uvejr, hvorved hans Flaade adſplittedes og en Deel af hans Folk omkom, medens andre bleve drevne i Land i Nærheden af den Egn, hvor Erik var, han ſelv derimod landede i god Behold[2]. Hiin førſte Beretning nævner intet om noget Uheld, men melder blot, at han om Høſten kom til Norge — man ſeer af det Følgende, at her menes det ſydlige Norge, hvor han erfarede ſine Brødres Fald, og at Erik var i Viken; og at han derfor ſejlede nord til Throndhjem, for at træffe Sigurd Lade-Jarl. Beretningerne ere imidlertid ikke ligefrem i Strid med hinanden, uden for ſaa vidt det ſiges, at Haakon alene ſkulde have haft to Skibe. Og ſelv dette kan forklares ſaaledes, at det Antal af Skibe, ſom han virkelig bragte med ſig ved Ankomſten til Norge, ikke var ſtørre end tvende. Et af disſe Skibe er maaſkee landet i Nærheden af Viken; med det andet er Haakon ſelv landet noget længere veſter, og har derpaa, ved Efterretningen om ſine Brødres Drab og Eriks Nærhed, begivet ſig til Throndhjem. Den Saga, der fortæller om Skibbrudet og om Skibenes Adſpredelſe, tillægger ogſaa, at de af Haakons Mænd, der landede i Nærheden af det Sted, hvor Kong Erik var, begave ſig ſtrax til denne, og fortalte ham, at hans Broder Haakon rimeligviis var omkommen paa Havet, men at Dronning Gunnhild, da Kongen med Glæde meddeelte hende denne Efterretning, kvad følgende Vers, hvori hun gav at forſtaa, at hun ikke tvivlede om Haakons heldige Ankomſt: „Haakon red veſtenfra paa Bordheſten (Skibet) over Bølgen, den raſke Svend lod ikke Brændingen bide Skibsborden; han er nu i god Behold i Fjordene“. Dette Vers ſynes at antyde Fjordene (Firdafylke), ſom det Sted, hvor Haakon landede. Af Fortællingen lader det og til, at Erik og Gunnhild ventede Haakons Ankomſt. Saa meget ſynes viſt, at Haakon, ſtrax efter at have landet i Norge, begav ſig til Throndhjem, hvor Sigurd Jarl, der havde været tilſtede ved hans Fødſel og givet ham Navn, modtog ham med aabne Arme. De forbandt ſig med hinanden, fortælles der, og Haakon lovede ham ſtor Magt, hvis han blev Konge. Haakon ſelv gik ſeent med megen Klogſkab; han forlangte intet, gjorde ſig til Vens med alle, indyndede ſig hos de forſtandige Mænd, vandt de Gamles Hengivenhed ved fornuftig Tale, viſte ſig gavmild mod de Unge, deeltog med dem i Leg og Morſkab, viſte ved Folkeſammenkomſter ſin Raſkhed og Legemsfærdighed; derfor priiſte Enhver ham, og der gik Ry om ham til hver Mands Huus“. Hans Udſeende beſkrives ſaaledes[3]: „han var overmaade ſmuk, ſtor og lyſtelig og ſaa ſterk, at hans Mage

  1. Ágrip, Cap. 5.
  2. Fagrſkinna, Cap. 26.
  3. Ágrip, Cap. 5, jvf. Fagrſkinna, Cap. 25.