Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/553

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
525
Island. Breidfjordinger.

rejſte her et prægtigt Tempel, hvortil han ſandſynligviis brugte Tømmeret af det nedrevne Tempel i Norge, og under hvis fornemſte Stalle han vel ogſaa har lagt den medbragte Muld fra Grunden under det forrige Tempel. Til dette Tempel bød han alle ſine Heredsmænd at betale Told, hvorimod han ſom Gode paatog ſig at vedligeholde det og beſtride Omkoſtningerne ved Offergilderne. Paa Tangen af Nesſet indrettede han Thingſted for Heredet, hvor alle Domme holdtes. Stedet var ſaa helligt, at intet Blod maatte udgydes der i Vrede, og Ingen maatte beſudle det ved legemlige Udtømmelſer: dertil beſtemtes et Skjær i Nærheden, ſom fik Navn derefter. Paa Nesſet ſtod et Fjeld; dette anſaa Thorolf iſær for helligt, og kaldte det derfor Helgafell; did maatte Ingen vende Blikket, uden at have vaſket ſig; hverken Fæ eller Folk maatte dræbes der; han troede, at han og hans Frænder efter Døden ſkulde komme derhen[1]. Thorolf traadte ſaaledes ſtrax ved ſin Ankomſt op ſom en mægtig Høvding. Det var efter hans Raad, at Bjørn Ketilsſøn nedſatte ſig i Nærheden; Stavaaen ſkilte mellem begges Beſiddelſer. Thorolfs Søn Hallſtein, der var kommen med Bjørn, fandt det under ſin Værdighed at modtage Land af ſin Fader; han drog over til den nordlige Side af Fjorden, hvor han boſatte ſig ved Thorſkefjorden, og blev en mægtig Høvding. Han blotede til Thor, for at han ſkulde ſende ham Andvegesſuler. Da, fortælles der, drev et Stykke Drivtømmer ind, 63 Alen langt og 2 Favne tykt, deraf blev der gjort Andvegesſuler ej alene paa Hallſteins Gaard Hallſteinsnes, men næſten paa hver eneſte Gaard ved Fjordene i Nærheden[2].

Da Ketil Flatnefs Datter Aude havde miſtet ſin Mand Thorſtein røde ved Skoternes Opſtand, drog hun, ſom allerede er fortalt, over til Orknøerne med alle ſine Sønnebørn og mange andre af hendes Mands Ledſagere og Tilhængere. Paa Orknøerne opholdt hun ſig, ſom det ſynes, en Tidlang, og bortgiftede her ſin Sønnedatter Grøn til Dungad, den ſkotſke Jarl eller Maormor paa Katanes; der maa altſaa være ſluttet et Forlig mellem Nordmændene og Skoterne. Det var rimeligviis under ſit Ophold her, at hun kjøbte den fangne irſke Kongedatter af Sigurd Jarls Huſtru, for at hun ſkulde gaa hendes Svigerdatter Thurid til Haande, naar hun ſkulde føde; og ſandſynligviis fødte hun her Olaf, den yngſte af Thorſteins Børn, og ſom opfoſtredes af Aude. Denne drog førſt til Færøerne, hvor hun ligeledes opholdt ſig en Stund og bortgiftede Thorſteins Datter Aaluf, fra hvilken den fornemſte Æt paa Færøerne, de ſaakaldte Gøteſkegger, nedſtammede. Endelig ſejlede hun til Island med hele ſit talrige Følge. Hendes egentlige Raadgiver var Herſen Koll eller Dala-Koll; blandt hendes Frigivne nævnes Erp, en Søn af hiin irſke Kongedatter og den ſkotſke Jarl Mældun; hun havde efter Løfte givet baade ham og hans Moder deres

  1. Eyrbyggja Saga Cap. 4.
  2. Landnáma II. 23.