Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/368

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
340
Alfheim.

Alf den gamle, fra hvem den alfheimſke Kongeæt ſkal have nedſtammet; det er altſaa iſær i Gaut-Elvens Nærhed, denne Æt ſynes at have haft hjemme. Det er ellers merkeligt nok, at Fundinn Noregr kalder Alf gamle Finnalf. Vi have nemlig allerede ovenfor omtalt de Spor, der findes til, at mere civiliſerede Finner maa have boet i den ſydligere Deel af Halvøen[1]. Og navnligen maa de have boet i Nærheden af Gaut-Elven, ſiden endog Adam af Bremen i det 11te Aarhundrede kan ſige at „Finnedi“ (Jornandes’s Finnaithæ) tilligemed Vermelænderne boede mellem Norge og Sverige, og hørte til Skara Biſkopsdømme[2]. Det er ligeledes paaviiſt, hvorledes Beowulf-Digtet kalder den Egn ved Kyſten, hvor Sø-Gauternes Helt ſvømmede i Land, deels „Hød-Raumernes Hjem“, deels „Finnaland“[3], hvilket altſaa aabenbart tyder hen paa, enten en Sammenſmeltning af Raumer (d. e. Alfer) og Finner i disſe Kyſt-Egne, eller at Finner havde beboet det Landſkab, Alferne ſiden beſatte. Hermed ſtemmer Navnet „Finnalf“ ſærdeles godt, og det er heller ikke uden Betydning, at hans Foſterfader og Morbroder kaldes Berg-Finn, Søn af Jotnen Thrym fra Vormen. Hvorledes det egentlige Forhold har været mellem disſe Finner og Alferne, er nu umuligt at opklare, vi kunne blot anføre de Udſagn, der vidne om at en vis Forbindelſe eller Sammenſmeltning har fundet Sted.

Saxo kalder, ſom ovenfor viiſt, den bekjendte Signy Sigarsdatters Brødre Alf og Alfgeir (Algerus)[4], Navne, der umiskjendeligt pege hen paa den alfheimſke Konge-Æt, men ſom derimod ikke ſynes at høre hjemme i den ſigarſke. De „Sø-Daner“, over hvilke Sigar herſkede[5], maa dog have boet Alfheim ſaa nær, at en Forbindelſe mellem Daners og Alfers Fyrſte-Ætter nok kunde være tænkelig.

De Fyrſteſlægter, Fundinn Noregr opfører paa Hadeland, Haddingjadal Ringerike, indeholde ingen paalidelige Led. I Spidſen for dem ſtilles tre

  1. Se ovenfor S. 93, Note 1.
  2. Ad. Brem. IV. 24. Inter Nordmanniam et Sueoniam Wermilani et Finnedi degunt et, alii, qui nunc omnes sunt, christiani respiciuntque ad Scaranensem ecclesiam.
  3. Se ovenfor S. 77, Note 1.
  4. Saxo, 7de Bog, S. 334 fgg.
  5. Widſidh, v. 55. 56.