Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/365

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
337
Gautſk Nationalitet.

Sammenſætningen af Hereds-Benævnelſen Svaðabú, en af Hedemarkens ypperſte Egne (Ringsaker Preſtegjeld), og naar alt kommer til alt, er vel endog „Svade“ paa ſædvanlig Viis opſtaaet af Svadabu, ikke omvendt. I alle Fald er Svade ſelv en aldeles mythiſk Figur, der maaſkee har været betragtet ſom Egnens Landvætte. Hans foregivne Svigerfader, Kong Eyſtein, maa derfor ogſaa bortfalde ſom hiſtoriſk Perſonlighed, og han ſynes kun at være bleven til i Sagnet for at repræſentere den Konge-Æt, i hvilken Navnet Eyſtein ſenere var forherſkende. Den hiſtoriſke Tilværelſe af Rolf i Berg ſynes derimod at være mindre tvivlſom. Fra ham udleder, ſom vi have ſeet, en islandſk Høvdingefamilie ſin Herkomſt. Bødvar hvite, Landnamsmand ved Alftefjord paa Sydøſtkanten af Island, nedſtammede ifølge Landnáma, fra Rolf af Berg i 10de Led, og disſe Slægtled opregnes[1]. Men det maa vel merkes, at kun de yngre Bearbejdelſer af Landnamsbogen ſætte ham i Forbindelſe med Svade Jøtun og med Nor; den ældſte forfølger ikke Slægten videre opad. Man behøver derfor ikke bedre Vidnesbyrd om at Rolf, forſaavidt han har været en hiſtoriſk Perſon, var den ældſte Oplændingehøvding, Sagnet vidſte at angive, end at han ſenere gjordes til en Søn af Egnens Landvætte, Svade Jotun. Beregner man Generationen opad fra Bødvar Hvite, falder Rolfs Levetid i Slutningen af det 6te og Begyndelſen af det 7de Aarhundrede, altſaa efter den Tid, fra hvilken vi allerede gjennem Jornandes have Efterretninger om Tilværelſen af de oplandſke Riger[2]. Hvis forreſten Sagnet om, at Rolf levede paa Hedemarken allerede før Nors Ankomſt, ſkal have nogen Betydning, maa det være den, at han tilhørte den gautſke, ikke den norrøne Stamme, og det ſamme maa da vel ogſaa ſiges om den Æt, der repræſenteredes af hiin ældgamle Kong Eyſtein paa Hedemarken. Naar vi altſaa erfare, at den hiſtoriſke Eyſtein gjorde et Erobringstog til Thrøndelagen have vi her et af de Tilfælde, hvor det for en Tid er lykkets den gautſke Nationalitet at faa Overhaand over den norrøne. Dette pasſer ogſaa godt dermed, at han ſom Halfdan Hvitbeins Svigerfader omtrent bliver ſamtidig med Harald Hildetand.

Det er ellers ikke ſtort, hvad man veed om Eyſtein. Han kaldes undertiden hinn ríki (d. e. den mægtige), undertiden hinn illi (d. e. den onde) undertiden hinn illráði (d. e. den ondſkabsfulde). Alt vidner nokſom om at han har været en mægtig, men liſtig og ſamvittighedsløs Erobrer. Fundinn Noregr vil vide, at han var Søn af Gudrød, Søn af Raum, Nors Søn

  1. Nemlig: Bødvar, Thorleif midlung, Bødvar Snæthrynia, Thorleif Hvalaſtuf, Aan, Ørn hyrna, Konge; Thore Konge, Svina-Bødvar, Karm Konge, Sølge Konge, Rolf af Berg, Svade Jøtun.
  2. Se ovenfor S. 92, ſe nedenfor S. 344.

Munch. Det norſke Folks Hiſtorie. I.