Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
325
Haaleyge-Ætten.

Linje indtil Haakon Grjotgardsſøn Jarl, Halfdan ſvartes og Harald Haarfagres Samtidige Den beſtaar af 27 Slægtled, hvilket Antal ſtemmer ſaa godt med de 26 Led, Ynglinge-Rækken opſtiller fra Fjølnir til Halfdan ſvarte, og tillige, om end ej fuldt ſaa godt, med Skjoldungerækkens Led, at der opſtaar en ſterk Formodning om at man allerede i hine Tider, da Rækkerne bragtes iſtand, var enig om at antage et beſtemt Tidspunkt, paa hvilket Odin ſkulde have været til, eller om et viſt Antal Generationer, der laa mellem hans Tid og Halfdan ſvarte. Sammenligne vi Rækkerne indbyrdes, finde vi derimod betydelige Uovereensſtemmelſer. Ynglingaſaga lader Adils, der ſiges at nedſtamme fra Fjølnir i 15de Led, forære en Heſt til den haalogalandſke Konge Godgeſt, Semings Ætling i 7de Led, og dette uagtet den forhen har ladet Jørund, Fjølnirs Ætling i 11te Led og Adils’s Tipoldefader, komme i Berørelſe med Gudlaug og Gylaug[1], Semings Ætlinger i 9de og 10de, og Godgeſts i Idet og 3die Led[2], en Berørelſe, der beſtyrkes i Vers, der endnu ere til, baade af Háleygjatal og Ynglingatal. Dette viſer nokſom, at Haaleyge-Rækken ligeſaavel ſom Ynglinge-Rækken og Skjoldunge-Rækken er vilkaarligt ſammenſat af forſkjellige, for ſig ſelv i Sagnet Beſtaaende, mindre Slægtrækker, og at man ej derpaa kan grunde nogen Tidsregning. Vi ville her anføre de faa Sagn, ſom deels i Yngl. Sagn, deels andenſteds, ere opbevarede om enkelte af Semings ſaakaldte Ætmænd.

Godgeſt, Konge i Haalogaland, fik af Uppſalakongen Adils en Heſt til Foræring ved Navn Rafn; den var fød efter en anden Heſt af ſamme Navn, der havde tilhørt Kong Aale den oplandſke i Norge. Da Godgeſt red paa denne Heſt, løb den løbſk med ham, indtil han faldt af og ſlog ſig til Døde. Dette, heder det, ſkede i Amd (Egnen omkring Throndenes) paa Haalogaland[3].

Gudlaug, Haaleygernes Konge, ſkal paa et Søtog til Danmark have ſtødt paa Ynglingekongerne Jørund og Erik Yngve-Sønner, ſom ſværmede om til Søs, medens Kong Hake Haamundsſøn herſkede i deres Fædrenerige i Uppſala. De angrebe Gudlaug, ryddede hans Skib, fangede ham, og

  1. Hos Torfæus ſtaar Gylaug førſt, og derpaa Gudlaug; men da Yngl. Saga udtrykkeligt kalder Gylaug en Søn af Gudlaug, og dertil anfører et Vers af Haaleygjatal, maa man antage, at enten Torfæus eller hans Hjemmelsmand har forvexlet Navnene, hvortil deres Lighed ſaa let kunde give Anledning.
  2. Háleygjatal er ellers her rigtigere end Ynglingatal, thi Adils, Rolf Krakes Samtidige, maa have levet tidligere end Jorund og Erik, Hakes og Starkads Samtidige, ſe ovf. S. 253, 254, jvf. S. 213. — Se forøvrigt nedenfor § 19.
  3. Yngl. S. Cap. 33, jvf. ovf. S. 253. Hvorledes ogſaa Adils omkom ved at ride paa en Heſt af ſamme Race, er her omtalt.