Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
304
Halfsrekkerne.

den lumſke Aasmund ventet for at kunne udføre ſit Forræderi. Han og hans Hirdmænd ſatte Ild paa Hallen, og Halfsrekkerne vaagnede ikke, førend hele Hallen var fuld af Røg. „Nu ryger det om vore Høge“, ſagde den den førſte, ſom vaagnede, og ſov ſtrax ind igjen. Derpaa vaagnede en anden, og ſaa, at Hallen ſtod i lys Lue; men han ſagde kun: „nu drypper nok Voxet af vore Sax[1], og lagde ſig ned igjen. Endelig vaagnede Half ſelv, ſtod op, vakte ſine Mænd og bød dem væbne ſig. De løb da ſaa voldſomt mod Tømmervæggene, at Navene gik af, og de ſelv kom ud fra det brændende Huus; men Fiendens Overmagt var dog ſaa ſtor, at Half ſelv faldt med de fleſte af ſine Mænd. Den Deel af hans Skare, der var bleven tilbage ved Skibet, kom ſenere til, men maatte ligeledes bukke under. En af de ſidſte, ſom faldt, var Innſtein. Hans Moder Gunnlad gik Natten derefter til Valpladſen for at opſøge ſine Sønners Lig; hun fandt Innſtein død, men Utſtein og to andre, ved Navn Baard og Bjørn, endnu levende, ſkjønt dødeligt ſaarede. Hun fik dem dog helbredede. Utſtein drog til ſin Frænde Eyſtein, Konge i Danmark, og Bjørn og Baard til Halfs Morbroder, Kong Sølve. Ogſaa Hrok den ſvarte ſlap derfra med Livet, og kom ſider til en Kong Hake i Skaane. Der fortælles at Hrok, Utſtein og Sølve ſidenefter, underſtøttede af Eyſtein og Hake, hevnede Halfs Død ved at overfalde og dræbe Kong Aasmund. Om Sølve Høgneſøn fortælles der, at han var Søkonge, herjede i Auſtrveg, og havde tillige et Rige i Jylland, men omſider ſejlede til Svithjod, og overraſkede Ynglingekongen Eyſtein ved et Gilde i Heredet Lofund. Han kom om Natten, omringede Huſet og indebrændte Kongen med hele hans Hird, derpaa drog han til Sigtuna og bød Svearne at lyde ham ſom deres Konge. Svearne vilde dog ej godvillig underkaſte ſig, og kæmpede med ham i 11 Dage, men endelig fik Sølve Sejer og blev Konge over Svearne en lang Tid, indtil de ſvege og dræbte ham[2].

Der fortælles at Half efterlod en Søn ved Navn Hjør, der ogſaa blev Konge paa Hørdaland; efter en Beretning ſkal han tilligemed Sølve Høgneſøn have deeltaget i Kampen mod Aasmund[3]. I flere Oldſkrifter

  1. Det ſynes ſom om man brugte at omgive Sverdene med en tynd Skorpe af Vox for at hindre dem fra at ruſte.
  2. Denne Beretning om Sølve Høgneſøn findes i Yngl. Saga Cap. 35. Det er merkeligt nok, at Talen her kun er om Sigtuna, ej om Uppſala. Denne Kong Eyſtein har altſaa aabenbart hørt til en anden Green af Ynglinge-Stammen, til Sigtuna-Kongerne, og er kun ved en vilkaarlig Kombination indſat i Uppſalakongernes Række. Det kunde næſten ſynes, ſom om han af Etikette har været forvexlet med Eyſtein belje, Underkonge i Svithjod paa Ragnar Lodbroks Tid. Mere herom nedenfor.
  3. Landnáma, II. 19.