Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
245
Dan og Witheſleth.

anvende ſin Læsning i fremmede Chroniſter, fornemmelig Jornandes og Beda. Denne Krønike, der følger Bedas Tidsinddeling i ſex Tidsrum fra Adam til Chriſtus veed intet om Skjold og Skjoldungerne. (Gjengivende Bedas Ord, at Stiftelſen af det ſkythiſke Rige var ſamtidig med Erkefaderen Seruh eller Saruch, melder den og, at Danmark (Dacia) paa ſamme Tid bebyggedes af endeel Landflygtige. Siden heder det, at Imperatoren Julius Cæſar underkaſtede ſig Danerne og byggede ved Slesvig Borgen Julesburg, hvis Navn forvanſkedes til Juresburg. Dog ſynes det, ſom om man til Trods for al Chronologi har henført dette Angreb til Kong Davids Tid „Thi“, heder det, „da Imperatoren paa Davids Tid førſt hjemſøgte Danmark, kaldtes dets Dele, nemlig Jylland, Fynen, Sjæland, Møen, Falſter, Laaland og Skaane, ikke Danmark, thi de havde ingen ſæregen Regjering men henhørte til Sverige. I Uppſala herſkede nemlig en Konge ved Navn Ypper, der havde tre Sønner, Nore, Øſten og Dan, hvilken ſidſte af ſin Fader ſendtes for at beherſke de fire Øer Sjæland, Møen, Falſter og Laaland, hvilke dengang tilſammen kaldtes Witheſleth. Dan fik ſaaledes Kongedømmet i Sjæland, og byggede Staden Hleidr, ſom han gjorde meget rig og mægtig. Her var Dan førſt Konge i tre Aar. Imidlertid hjemſøgte Kejſer Auguſtus Jylland med Krig, og Jyderne leverede ham flere Slag ved Danevirke, ſom allerede dengang var til. I deres Nød kaldte de Dan, Konge af Witheſleth, til Hjelp; han indfandt ſig ogſaa ufortøvet, og overvandt Fienden[1]. Da beſluttede Jyderne at tage Dan til Konge; de førte ham til Stenen Danerugh, lode ham ſtige op paa den, og hyldede ham. Underſtøttet af Jyderne underkaſtede Dan ſig derpaa Fyen, Skaane og de øvrige Øer. Og da han nu ſaa ſit Rige, nemlig Jylland, Fyen, Witheſleth og Skaane, at det var godt, ſagde han til ſine fornemſte Mænd: jeg ſynes godt om mit Rige; hvad ſkulle vi kalde det? De ſvarede: Du heder Dan, dit Rige ſkal hede Danmark, og dit Navn ſkal aldrig uddø. Dan herſkede endnu i tre Aar i Danmark, og havde med ſin Huſtru Dania Sønnen Ro, der arvede Riget efter ham, højlagde ham ved Hleidr paa Sjæland og ſiden byggede Roskilde“.

Den anden Krønike fortæller det ſamme med nogle faa Afvigelſer. „Danerne“, heder det, „beſatte ifølge gamle Hiſtoriographers Vidnesbyrd det Rige, der nu kaldes Danmark, paa Erkefaderen Saruchs Tid; de vare udgangne fra Gotland. Dog hed de ej fra førſt af Daner, men hvert enkelt Land havde ſit eget Navn, indtil Dan, Humbles Søn, paa Kong Davids Tid kom fra Sverige, og herſkede over Sjæland, Møen, Falſter og Laaland, der tilſammen kaldtes Witheſleth. Paa den Tid bleve Jyderne angrebne af en mægtig Konge. Frygtende dette Angreb ſaare, indrettede de

  1. Her gjenkjende vi den ſamme Bedrift, Saxo tillægger Dan III.