Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/223

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Tredie Afſnit

Ætte- og Helte-Sagn for Vikingetiden.

1. Heroiſke Oldſagn


Den Deel af Nordens Hiſtorie, der ligger forud for det 8de Aarhundred e. Chr., da de egentlig ſaakaldte Vikingfærder toge deres Begyndelſe, er kun ufuldſtændigt bekjendt gjennem enkelte Sagn, mere eller mindre gjennemvævede med Myther, hvor Guderne ſelv tage Deel i Begivenhederne og udøve en umiddelbar Indflydelſe paa deres Gang. Det er Nordens heroiſke Periode, der i den nordiſke Hiſtorie ſvarer til, hvad Tidsrummet forud for den doriſke Vandring er i den græſke. Disſe Sagn dreje ſig hos os, ſom i den græſke Hiſtorie, ikke ſaameget om enkelte Folk, ſom om enkelte Ætter og fremragende Perſonligheder; de kunne give et ret anſkueligt Billede af det ſtorartede Liv, ſom da rørte ſig blandt Folkene, men intet ſammenhængende Totalbillede. Det er desuden ikke ſjælden vanſkeligt nok at afgjøre, hvad man ſkal antage for en virkelig hiſtoriſk Perſonlighed, hvis Bedrifter kun ere udſmykkede og forſtørrede af Sagnet, og hvad der, naar alt kommer til alt, kun er at betragte ſom en Perſonifikation af enkelte Nationaliteter eller Kulturforandringer, eller endog blot ſom rene Phantaſifoſtre. Det er tillige heel vanſkeligt at ſige, hvilke Sagn der nærmeſt ere at henføre til denne eller hiin ſæregne germaniſke Nationalitet; thi flere af Sagnene, ſom f. Ex. Vølunds- og Niflunge-Sagnene, ſpille over hele den germaniſke Verden; andre ere fælles for hele Norden, eller gribe idetmindſte, om de end i ſig ſelv nærmeſt tilhøre et enkelt nordiſkt Land, dog virkſomt ind i de øvrige Landes Begivenheder. Man ſkulde formode, hvad der ogſaa i og for ſig er ſandſynligt, og hvad der ganſke ſtemmer med den Fremſtilling af det germaniſke Folkeliv i Folkevandringstiden, ſom de græſk-romerſke ſamtidige Skribenter give, deels, at de ſæregne Nationaliteter og Stammeforſkjelligheder mellem Germanerne ſelv indbyrdes endnu ikke ſaa ſkarpt, ſom ſidenefter, vare udprægede, deels, at der over alle germaniſke Stammer endnu var udbredt en vis Uro, der bragte deres Ungdoms æventyrlyſtne Skarer til at tumle