Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/128

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
100
Ældre og yngre Fylker.

ſke Hovedland eller Svithjod hørte foruden de tre ovenfor nævnte Landſkaber ogſaa Sjáland (Sø-Landet), ſenere kaldet Rods-Lagen (Ro-Diſtriktet)[1]. Paa ſamme Maade er det ikke uſandſynligt, at Nord-Møre hos os oprindelig kun anſaaes ſom et Kyſt-Diſtrikt, der hørte til den throndhjemſke Fylkesforening, uden derfor ſelv at danne et Fylke; at Sønd-Møre ligeledes tilhørte den hørdſke Fylkesforening, uden ſelv at danne et Fylke; at baade Jadar (Jæderen) d. e. Kyſt-Sletten, og Liſter (ɔ: Liſterne eller Bræmmerne), ja Agder ſelv kun anſaaes ſom Kyſtſtrækningen der tilhørte Rogernes Fylke Paa hiin Tid have rimeligviis Raumsdalen og Gudbrandsdalen ſtaaet i nærmere Forbindelſe og man øjner endog en Periode, i hvilken Raumsdal, Gudbrandsdalen og Hedemarken var forbundne, medens Raumarike endnu ej var et Fylke, kun et erobret Stykke Land, maaſkee indtaget af alle „Raumer“ (Raumsdalens, Gudbrandsdalen og Hedemarkens Beboere) i Fællesſkab. I Viken finde vi paa lignende Maade Veſtmare, den yderſte Kyſtrand mellem Langeſundsfjorden og Rygjarbit, ſom et Anhang til Veſtfold, medens Grønafylke førſt langt hen i Tiden opſtod ved en Sammenſtøbning af Veſtmare med Grønland og Thelemarken, altſaa af vikſke, raumſke og rygſke Beſtanddele[2]. Denne Dannelſe af nye Fylker tilhører ſandſynligviis den ſamme Tid, i hvilken de ſtore Lagthings-Diſtrikter fik ſin endelige Ordning, og dette kan igjen ikke have fundet Sted, førend en rum Tid efter at Norge var ſamlet til et eneſte Heelt; den er vel nærmeſt at tilſkrive politiſke Forhold. Og denne mere omfattende Forening maa ſikkert have været forberedt ved andre, mindre omfattende, ſaaledes at navnlig Raumsdal for en Tid forbandtes med begge Mørerne og Rogaland med Agder og Thelemarken[3].

  1. Se Olaf den Hell. Saga hos Snorre, Cap. 76, ſammenholdt med Upplandslagen.
  2. Det er allerede ovenfor bemerket, hvorledes den ældre Gulathingslov endnu ikke med Beſtemthed ſynes at regne „Grønerne“ til Viken.
  3. Man finder allerførſt Raumsdalen og begge Mørerne omtalte ſom hørende nærmere ſammen, da Harald Haarfagre forlenede Ragnvald Jarl med dem (Snorre Har. Haarf. S. Cap. 12). Det er merkeligt nok, at Ragnvald Jarls Farfader, Ivar, kaldtes Upplendingajarl, Jarl fra Oplandene, hvilket maaſkee kunde antyde en Forbindelſe mellem Raumsdalen og Oplandene. Da Harald kæmpede med Kongerne i Hørdaland, Rogaland og Agder i Hafrsfjorden, 872, vare Thelerne (fra Thelemarken) forbundne med disſe, og følgelig, ſom det ſynes, hørte Thelemarken endnu da til de ſydveſtlige Fylkers Forening; ſiden finde vi, at Harald gav ſine fire Sønner med Gyda, fra hvilke de yngre vikſke Konger nedſtammede, Vingulmark, Raumarike, Veſtfold og Thelemarken. Dette viſer, at Thelemarken idetmindſte da var dragen over i den vikſke Forening. Med den ovenfor givne Overſigt over Fylkernes indbyrdes Forhold er det af megen Interesſe at ſammenligne en Udſigt over Norges Inddeling, der findes i en gammel, paa det latinſke Sprog, omtrent i Slutningen af det 13de Aar-