Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
92
Jornandes’s Opregnelſe af Skandjas Beboere.

i Krig; ham offre de til Krigsguden, ſom er deres øverſte Gud, ikke ved ſimpelthen at ſlagte ham, men ved at hænge ham fra en Galge eller kaſte ham paa Tornebuſke, eller ved en anden ſmertefuld Død[1].

Jornandes opregner Skandjas Indbyggere ſaaledes: „I den nordlige Deel er Folket Adogit; nærved dette nogle andre Nationer ſom kaldtes Scretofennæ[2]. Endnu en anden Nation er Suethans, der ligeſom Thüringerne have ypperlige Heſte; fra dem komme ogſaa de bekjendte ſorte Sobelſkind ved Mellemhandel gjennem mangfoldige andre Nationer. Efter dem følger en Skare forſkjellige Folk, Theustes, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, der alle opholde ſig i en flad og frugtbar Egn, og derfor ere udſatte for Angreb af andre Folkeſlag. Efter dem følge Helmil, Finnaithæ, Fervir, Gautigoth, et hvaſt og krigslyſtent Folk. Efter dem „mixis Evagræ Othingis[3]. Alle disſe bo paa Dyrs Viis i udhulede Klipper ligeſom i Kaſteller. Udenfor dem ere Ostrogothæ, Raumariciæ, Ragnaricii, Finni, de godmodigſte, blidere end alle Skandjas Beboere, og deres Lige Vinoviloth, Suethidi, Cogeni[4], længere af Legemer end de øvrige af denne Slægt; af deres Æt var ogſaa Dani, der udjoge Erulerne fra Skandja, hvilke blandt alle Skandjas Nationer gjøre Fordring paa ſtørſt Anſeelſe for deres overvættes Højde, uagtet dog der gives andre ligeſaa høje, nemlig Grannii, Agandziæ, Unixæ, Ethelrugi[5], Arochiranni[6], hvis Konge for ikke mange Aar ſiden den Rodulf var, ſom med Tilſideſættelſe af ſit eget Rige tyede til Goterkongen Theodorik og fandt Beſkyttelſe hos ham“. Flere af disſe her opregnede Folk ere allerede ovenfor omtalte, ſom Scretofennæ, Skridfinnerne, Raumariciæ (Raumarikingerne), Ragnaricii (Ringerikes eller Ranrikes Indbyggere), Finni, Dani, Gautigoth, Ostrogothæ o. fl. Forøvrigt er der ikke mange Navne, ſom med Beſtemthed kunne gjenkjendes og paaviſes blandt dem, vi ſenere træffe, eller ſom endnu forefindes paa Halvøen, men denne Omſtændighed er dog vel mere at tilſkrive ukyndige Afſkriveres Forvanſkninger end at anſee ſom Beviis paa ſærdeles ſtore Omvæltninger og Forandringer, foregaaede inden Halvøens egne Grændſer efter Jornandes’s Tid. „Adogit“, Navnet paa Skridfinnernes Naboer, kunde

  1. Prokop kalder ham Ares, efter Grækernes Viis. Vi gjenkjende Odin, hvis Offre ſædvanligviis bleve hængte, hvorfor han vel og kaldes de Hængtes Herre.
  2. Der ſtaar Refennæ, Crefennæ eller Screrofennæ; at det ſidſte Ord rettet til Scretofennæ, er det rigtigſte, kan ej betvivles.
  3. Eller og Evagreo Tingis, Euagreotingis.
  4. Eller og cogniti.
  5. Eller og Unixitelelrugi.
  6. Eller og Arochi, Raunii; Arothi, Thanii. Man kunde vel og iſtedetfor Rannii læſe Raumi (Raumer).