Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
92
Jornandes’s Opregnelse af Skandjas Beboere.

i Krig; ham offre de til Krigsguden, som er deres øverste Gud, ikke ved simpelthen at slagte ham, men ved at hænge ham fra en Galge eller kaste ham paa Tornebuske, eller ved en anden smertefuld Død[1].

Jornandes opregner Skandjas Indbyggere saaledes: „I den nordlige Deel er Folket Adogit; nærved dette nogle andre Nationer som kaldtes Scretofennæ[2]. Endnu en anden Nation er Suethans, der ligesom Thüringerne have ypperlige Heste; fra dem komme ogsaa de bekjendte sorte Sobelskind ved Mellemhandel gjennem mangfoldige andre Nationer. Efter dem følger en Skare forskjellige Folk, Theustes, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, der alle opholde sig i en flad og frugtbar Egn, og derfor ere udsatte for Angreb af andre Folkeslag. Efter dem følge Helmil, Finnaithæ, Fervir, Gautigoth, et hvast og krigslystent Folk. Efter dem „mixis Evagræ Othingis[3]. Alle disse bo paa Dyrs Viis i udhulede Klipper ligesom i Kasteller. Udenfor dem ere Ostrogothæ, Raumariciæ, Ragnaricii, Finni, de godmodigste, blidere end alle Skandjas Beboere, og deres Lige Vinoviloth, Suethidi, Cogeni[4], længere af Legemer end de øvrige af denne Slægt; af deres Æt var ogsaa Dani, der udjoge Erulerne fra Skandja, hvilke blandt alle Skandjas Nationer gjøre Fordring paa størst Anseelse for deres overvættes Højde, uagtet dog der gives andre ligesaa høje, nemlig Grannii, Agandziæ, Unixæ, Ethelrugi[5], Arochiranni[6], hvis Konge for ikke mange Aar siden den Rodulf var, som med Tilsidesættelse af sit eget Rige tyede til Goterkongen Theodorik og fandt Beskyttelse hos ham“. Flere af disse her opregnede Folk ere allerede ovenfor omtalte, som Scretofennæ, Skridfinnerne, Raumariciæ (Raumarikingerne), Ragnaricii (Ringerikes eller Ranrikes Indbyggere), Finni, Dani, Gautigoth, Ostrogothæ o. fl. Forøvrigt er der ikke mange Navne, som med Bestemthed kunne gjenkjendes og paavises blandt dem, vi senere træffe, eller som endnu forefindes paa Halvøen, men denne Omstændighed er dog vel mere at tilskrive ukyndige Afskriveres Forvanskninger end at ansee som Beviis paa særdeles store Omvæltninger og Forandringer, foregaaede inden Halvøens egne Grændser efter Jornandes’s Tid. „Adogit“, Navnet paa Skridfinnernes Naboer, kunde

  1. Prokop kalder ham Ares, efter Grækernes Viis. Vi gjenkjende Odin, hvis Offre sædvanligviis bleve hængte, hvorfor han vel og kaldes de Hængtes Herre.
  2. Der staar Refennæ, Crefennæ eller Screrofennæ; at det sidste Ord rettet til Scretofennæ, er det rigtigste, kan ej betvivles.
  3. Eller og Evagreo Tingis, Euagreotingis.
  4. Eller og cogniti.
  5. Eller og Unixitelelrugi.
  6. Eller og Arochi, Raunii; Arothi, Thanii. Man kunde vel og istedetfor Rannii læse Raumi (Raumer).