Side:Det arvelige kongedömmets betydning.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Derfor samler Folket sig til Takkefest. Ikke alene fordi Kongens Glæde er Folkets, men fordi den födte Prinds i inderligste Forstand ogsaa tilhörer det.

Ogsaa Universitetetet vil være med at feire Folkets Fest. Thi Universitetet hörer Folket til; det er spiret af Folkets Liv, det næres af Folkets bedste Kræfter og Folkets Hjerte banker igjennem det.

Men Universitetet har væsentlig faaet Betragtningens Hverv; dets Fest er saaledes ogsaa Betragtningens. Hvad der som Fölelse rörer sig i Folkets Bryst, maa her især forklares til Tanke. Universitetet er en Gransknings- og Lære-Anstalt; selv i sine Fester kan det ikke glemme sin videnskabelige Bestemmelse. Det er Universitetet værdigt stedse at levere sit Bidrag til at klare Bevidstheden og til at hæve Tanken fra det Enkelte og Tilfeldige til det Almindelige, til Ideen. Kun saaledes har ogsaa dets Fest sin eiendommelige Betydning som et Moment i den almindelige Glæde.

Kun paa denne Maade kan jeg være Festtaler. Thi jeg er væsentlig kun akademisk Lærer; min hele Aandsretning tilhörer Ideen. Som saadan har jeg troet at gjöre hvad der tilkommer mig, ved i Anledning af Kongehusets Tilvext at