Side:Det arvelige kongedömmets betydning.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Denne Repræsentation er fordetförste symbolsk; den er ligesom Statens formindskede Billed, igjennem hvilken den ellers i Mangfoldigheden sig forvirrende Statseenhed skal bringes til Anskuelighed for Borgernes Blik. I den skal Staten ligesom see sig i Speil, for at fatte sig selv som noget Sammenhængende og Fornuftigt.

Men dernæst er selv den störste symbolske Fuldstændighed og Correcthed ikke tilstrækkelig. Statsformen, Regjeringen skal ikke blot være et lösrevet, fritstaaende Billed af Staten, men et organisk Product deraf, hvori denne ligesom afslutter og afrunder sig selv; den maa have sin Rod vidt og dybt forgrenet i den Jordbund, hvis Natur og hemmelige Kræfter den skal aabenbare.

Hvad nu Staten væsentlig er, har jeg i det Foregaaende sögt i Korthed at udvikle. Den er et levende, organisk Individ, der fra en dunkel Naturspire udvikler sig, med Frihed, men dog ogsaa med Nödvendighed, gjennem en Række af Handlinger, der vel tildeels hænge af hvert Öiebliks vilkaarlige Stemning og af den Complex af Hensyn og Grunde, som til enhver Tid staae klart for Bevidstheden, men hvilke dog skulle være forbundne ved een sammenhængende, ofte kun dunkelt erkjendt Traad, der har sin Udgang fra hiint oprindelige Naturprincip selv og som derfor