Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
47

ſtørre end tilforn, og for hvis fremadſtræbende Sønner der ikke ſjelden aabnedes Adgang til at indtræde i den højere Embedsſtand og derigjennem erhverve Rang eller Adelſkab. Iſær maatte dette af nærliggende Grunde blive Tilfældet med Borgerſtanden i Hovedſtaden, hvis Velſtand betydelig tiltog efter Enevældens Indførelſe. Den rigere Borgerſtand begyndte ſom en Følge heraf at føre en ganſke anderledes elegant og koſtbar Levemaade end før, den efterlignede nu Adelens og de Fornemmeres Skikke og Tilbøieligheder paa en helt anden Maade end før, da Kløften mellem Stænderne var dyb og omtrent uoverſtigelig. For at nævne et enkelt Træk, den Lyſt til lange og koſtbare Udenlandsreiſer, der i det 17de Aarhundrede gjaldt ſom det ypperſte Middel for den adelige Yngling til at tilegne ſig den ſornemme Verdenstone, ſkjønt ſom ofteſt det virkelige Udbytte desværre blev noget helt andet, den gjenfinde vi nu ligeſaa hyppigt og ikke ſjelden med de ſamme Virkninger hos Borgerſtanden

Netop denne højere Borgerſtands Liv er det, ſom Holberg jevnligſt og med ſtørſt Forkjærlighed ſkildrer. Jeronimus er gjerne disſe Kredſes Husfader, Magdelone Moderen, Leander den unge Herre og Leonora Datteren i Huſet. Et Hovedtræk i de Kredſe, hvor disſe Perſoner høre hjemme, har ganſke viſt, hvad Læſeren allerede har forſtaaet, været Lyſten til at ſynes fornem og altſaa Beſtræbelſen for at lægge dette for Dagen ved ſine Boliger, Dragt, Tjenerſkab, Ekvipage o. ſ. v. Den, der ikke kjender nærmere til disſe Forhold, vil viſt forundre ſig ikke lidet ved at lære dem at kjende. For „fornemme“ Folk var det ſaaledes forbundet med adſkillige Omſtændigheder at komme ud paa Gaden allerede af den Grund, at det ikke var ganſke pasſende for dem at bruge ſine Ben. Man maatte kjøre i Vogn eller — hvad Nutiden iſær ſmiler over — lade ſig bære i Portechaiſe, ſaaledes ſom f. Ex. den falſke Baron i „den honette Ambition“, der, ſom Arv udtrykker ſig, var i