Side:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
70


Prise, som Kongen havde fravristet Kjøbmændene i Bergen. Kongen forstod dog at komme bort fra denne Sag og stillede de tilstedeværende lybekske Raadsherrer tilfreds ved at skjænke dem hver en prægtig Hest.[1] Nogle Uger senere var han igen i Kjøbenhavn, men hanseatiske Anliggender forfulgte ham ogsaa did. Kong Christopher havde, som jeg tidligere har omtalt, uden Raadets Medvirkning indrømmet Rostokkerne de mest udstrakte Friheder i Oslo og Tønsberg, og Kjøbmændene fra hin Hansestad bade nu om Bekræftelse paa dette Privilegium. De opnaaede det ogsaa, og, som det udtrykkelig bemærkes, i Nærværelse af fem norske Rigsraader, nemlig Hr. Sigurd Jonssøn, Hr. Kolbjørn Gerst, Hr. Simon Bjørnssøn samt Provst Gunnar Holk og Erkepræst Sigurd Bjørnssøn, men dog kun indtil et Møde kunde komme istand, hvor Kongens og Rigernes Forhold til Hansestæderne i Almindelighed kunde komme under Behandling og Spørgsmaalet om Fornyelsen af disses Privilegier i den Hele bringes iii Afgjørelse.[2]

  1. Lübeckische Chroniken, hg. v. Grautoff, II, S. 142.
  2. Dipl. Norv. III, S. 592.