Side:Christian Frederiks Dagbok.djvu/262

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
253
CHRISTIAN FREDERIKS DAGBOK 1814

mig, at Sverige har forkastet mine forslag om vaabenhvile, at det holder fast ved det grundlag som gesandterne har foreslaat i sin note av 7de juli, og at min stilling var saa fortvilet, at de ikke engang har ret til at synes synd paa mig. —


Den 27 juli svarte jeg dem, at de med urette anklaget mig for ikke at ha tat hensyn til deres advarsler og ønsker, at jeg hadde gjort alt som nationens ære tillot for at undgaa en krigs ulykker i Norden, at jeg ikke kunde gaa ind paa at la svenske tropper rykke ind i fæstningerne, og at det var altfor klart, at hvis dette avslag voldte at stormagterne støttet Sveriges krav, var det besluttet at ofre Norges frelse; da stod intet andet tilbake for os end at gjøre den mest haardnakkede motstand mot de stridskræfter som truet med at undertrykke det norske folk. —


Den 27de om kvelden kom disse herrer her til Moss, og jeg mottok dem den 28de om morgenen. De gjentok hvad de hadde skrevet, og tilføiet, at Sverige krævde en formelig tronfrasigelse av mig, og at svenske tropper fik adgang til fæstningerne som sikkerhet for vaabenstilstanden. Hr. Martens gjorde den geniale bemerkning, som han sa skyldtes Sveriges kronprins, at naar jeg først hadde nedlagt kronen, vedkom den offentlige mening, som jeg ikke vilde saare ved at la svenske tropper rykke ind i fæstningerne, mig ikke mere; men at det da bare var svenskernes sak. — Jeg svarte ham, at de betingelser som han foreslog mig, vilde gjøre mig til en forræder mot det norske folk, noget som jeg aldrig skulde bli. —

Orloff viste mig hr. Engestrøms note, hvori Sveriges konge gaar ind paa vaabenhvilen paa ovennævnte betingelser, deri indbefattet ophævelse av hele blokaden; men med hensyn til grundlaget for grundloven nævner han bare hovedpunkterne uten at bry sig om forfatningen av 17de mai 1814. Jeg maatte gjenta for dem, at det var mig umulig at gaa ind paa at motta svenske tropper i fæstningerne, hvorefter de reiste, uten dog at erklære krig fra sine herskere. —

28Hr. Forster bad endnu engang om at faa en privat sammenkomst for — som det syntes — at faa mig fra den tanke at England